Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Aino-glass får anmärkning för vilseledande marknadsföring

Aino-glassförpackning.
Bildtext På bilden syns miljömärket ”Vastuullisempi pakkaus+” (på svenska ungefär ”Ansvarsfullare förpackning+”), vilket fick Konsumentombudsmannen att reagera. Miljömärket är inte något allmänt märke, det är skapat av glasstillverkaren själv.
Bild: Froneri Finland

Om man ska använda ordet ”ansvarsfull” i reklam måste det ha tydliga belägg. På Aino-glassen användes termen alltför vagt, vilket fick ett kyligt mottagande av Konsumentombudsmannen.

Glasstillverkaren Froneri Finland måste göra ändringar i sin marknadsföring för glassmärket Aino. Ändringen kommer efter att Konsumentombudsmannen (KO) har reagerat på att glassförpackningen beskrivs som ”ansvarsfull”.

KO anser att begreppet ”ansvarsfullhet” är för mångtydigt för att stå ensamt. Begreppet borde ha preciserats, men nu fick konsumenten i stället en alltför omfattande bild av ansvarsfullheten.

Glassförpackningen hade dessutom ett miljömärke som företaget själv hade utvecklat för sin marknadsföring. KO kräver att märket tas bort, alternativt att Froneri Finland tydligt skriver ut att de själva har hittat på miljömärket.

”Att själv ut­veck­la mär­ken som hän­vi­sar till mil­jö­vän­lig­het är i sig inte för­bju­det, men de får inte ska­pa en bild av att det är frå­ga om ett all­mänt mil­jö­mär­ke som ut­om­stå­en­de ak­tö­rer be­vil­jar en­ligt oli­ka kri­te­ri­er”, skriver konsumentombudsman Katri Väänänen i ett pressmeddelande.

Tillverkarens förklaring håller inte, tycker KO

Froneri Finlands svar på KO:s anmärkning är att de jämförde den nya förpackningen, gjord av delvis förnybara råvaror, med den gamla, gjord av plast med råvaror från fossila källor.

KO köper inte förklaringen utan påpekar att biobaserade förpackningar inte nödvändigtvis leder till mindre belastning för miljön. Froneri Finland lade inte heller fram några bevis för sina påståenden om att de minskat användningen av fossila råvaror i glassförpackningen.

Froneri Finland har lovat att korrigera sin marknadsföring härefter.