Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Häftiga regn och utdragna torrperioder – Finlands vattenhantering måste anpassas till förändrade väderförhållanden

Fotgängare i regnoväder. Personerna på bilden försöker skydda sig mot regnet med paraplyer men stormen gör att man bli rvåt ändå.
Bildtext Vi kommer att uppleva torrare somrar. Samtidigt kommer häftiga regnväder att öka i styrka och frekvens, säger experterna.
Bild: Jonathan Fagerholm

Den finska vatteninfrastrukturen är väl utvecklad. Det finns ändå rum för förbättring och förberedelse inför extrema väderfenomen.

Veckans störtskurar är en påminnelse om att förändrade väderförhållanden också påverkar Finland. Klimatförändringen får olika uttryck runt om i världen.

– Vi kommer att uppleva torrare somrar. Samtidigt kommer häftiga regnväder att öka i styrka och frekvens, säger Antti Ryynänen, affärschef vid konsultbolaget Sweco med expertområde inom vattenhantering och miljö.

Regnoväder i Helsingfors. Gångväg är täckt av vatten.
Bildtext Asfalten i städerna suger inte upp vattnet.
Bild: Jonathan fagerholm

Reningsverken belastas av stora vattenmassor

I städerna måste vattenhanteringssystemen hålla en hög nivå. Den asfaltbelagda marken kan nämligen inte suga upp vattenmassorna.

– Översvämningar orsakar ekonomiska skador när vattnet tar sig in i källarutrymmen, säger Ryynänen.

Ett annat dilemma är avloppssystem och reningsverk. Dessa har inte oändlig kapacitet.

– Reningsverken belastas av stora vattenmassor. Reningsgraden försvagas och i värsta fall rinner det ut avloppsvatten i havet. Det förorenade vattnet kan resultera i fiskdöd och är farligt för människor.

Det bästa sättet att undvika det här är genom effektiv hantering av dagvatten. Det är vatten som tillfälligt rinner över markytan.

– Om vi på ett säkert sätt hanterar dagvattnet minskar belastningen på reningsverken. I en del städer leds ändå regnvattnet till avloppssystemet. Det är något som borde förändras i framtiden.

Varma somrar ökar belastningen på vattenförsörjning

Sydeuropa har länge plågats av vattenbrist och rekordheta somrar. Lika illa ställt är det inte i Norden men även här finns det skäl att förbereda sig inför torra somrar.

– I Finland förlitar vi oss mycket på våra grundvattenreserver. Torka leder till att grundvattennivån sjunker vilket så klart är problematiskt, säger Ryynänen.

Han poängterar ändå att det inte handlar om en olöslig ekvation. Lösningar på problemet finns.

– Det lönar sig att bygga ut vattenledningssystemen. I fall en kommun lider av vattenbrist går det då vid behov att hämta vatten från andra håll. Det är alltid en fördel av ha tillgång till flera vattenreserver.

Ett annat alternativ är investeringar i produktionen av konstgjort grundvatten. Enligt Ryynänen minskar de belastningen på grundvattenreserverna.

Överlag vill Ryynänen ändå poängtera att Finlands vatteninfrastruktur är i gott skick. För framtiden kan det ändå löna sig för små kommuner att funderar på en gemensam infrastruktur och organisation. Det medför större och mer effektiva satsningar.

Ett regnväder som drog in över Helsingfors i slutet av augusti orsakade översvämning i ett köpcenter.