Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Avtal om gemensamt organ för arbetskraftsservice i Östnyland får kritik – Sibbo och Lovisa vill inte ge Borgå för stor makt

Öppethållningstider vid TE-byrå
Bildtext Från och med nästa år är det inte längre arbetskraftsbyråerna som sköter sysselsättningstjänsterna. Den första januari tar kommunerna över. Arkivbild.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Sibbo, Lovisa och SFP i Borgå ställer sig kritiskt till ett avtalsförslag om kommunernas gemensamma organ som ska ordna arbetskraftsservice i framtiden.

Ansvaret för arbetskraftsservicen för arbetssökande och företag övertas av kommunerna den 1 januari 2025. På förslag finns ett gemensamt organ för arbets- och näringstjänsterna i hela Östnyland.

Det kräver samarbetsavtal mellan kommunerna. Värdkommunen Borgå har godkänt ett utkast till samarbetsavtal.

SFP:s stadsstyrelsemedlemmar i Borgå är inte helt nöjda med det här avtalsutkastet. Vid stadsstyrelsens möte på måndagen den 28 augusti röstade de först för att utkastet återremitteras, sedan för att det förkastas.

– En återremittering var egentligen det vi ville åstadkomma. Vi tycker att det borde finnas tid att diskutera med de övriga kommunerna som ska vara med i avtalet, för vi vet att några av de övriga kommunerna inte är nöjda med det avtalsbotten som Borgå har föreslagit, säger Elin Blomqvist-Valtonen (SFP).

Elin Blomqvist-Valtonen
Bildtext Elin Blomqvist-Valtonen och resten av SFP:arna i Borgå anser att utkastet till avtal borde ha diskuterats grundligare med de andra kommunerna. Arkivbild.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Ett intentionsavtal mellan kommunerna i Östra Nyland om att bilda ett gemensamt sysselsättningsområde ingicks i mars 2023 och utlåtanden har samlats in av de aktuella kommunerna Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.

– I de övriga kommunernas utlåtanden kan man helt tydligt läsa om missnöje, kanske speciellt från Lovisas och Sibbos sida. Vi skulle hellre ha försökt bygga upp ett sådant avtal som alla känner sig nöjda med, säger Blomqvist-Valtonen.

Lovisa och Sibbo vill kunna påverka ekonomin

I utkastet ska rösträtten i beslutandeorganet bestämmas enligt invånartalet för att beslutanderätten och ansvaret ska vara i balans. Det här oroar övriga kommuner eftersom Borgå stad med dryga 51 000 invånare (2021) är mycket större än de övriga kommunerna, till exempel Sibbo med 22 190 invånare och Lovisa med 14 643 invånare.

– Vi har varit lite besvikna på det att Borgå utgår ifrån att de ska ha ensam majoritet kring beslut i det här området. Vi har ifrågasatt och försökt ändra på det men processen är ännu på hälft, säger Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

En man i en blå kragskjorta står bland lummiga träd i en park.
Bildtext Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom hoppas man ännu ska komma till en lösning som är ok för alla. Arkivbild.
Bild: Frida Frankenhaeuser / Yle

Kommunerna ska få statsandelar för att ordna tjänsterna, men speciellt i Lovisa oroar man sig för kostnaderna.

– Vi ska gärna försäkra oss om att det inte åtminstone i ekonomisk bemärkelse blir på det sättet att Borgå ensamt bestämmer till exempel om hur mycket pengar som krävs utöver statsandelarna, säger Oker-Blom.

Det är ungefär samma saker man reagerat emot i Sibbo.

– Det ena är beslutanderätten i det gemensamma organet. En kommun kan inte ha majoritet i regionalt samarbete utan det borde vara mer demokratisk beslutanderätt, säger Kaj Lindqvist som är ordförande i Sibbo kommunstyrelse.

En äldre man står framför en muralmålning på en husvägg. Han ler och tittar in i kameran.
Bildtext Kaj Lindqvist, ordförande i kommunstyrelsen i Sibbo. Arkivbild.
Bild: Yle / Mira Bäck

Den andra frågan man diskuterat är hur den enskilda kommunen kan påverka totalekonomin och servicen, hur utgifterna fördelas. Enligt Lindqvist kommer de östnyländska kommunerna att få sammanlagt omkring 8,5 miljoner euro i statsandelar för att sköta arbets- och näringstjänsterna.

– Som målsättning borde det här sysselsättningsområdet klara sig med de 8,5 miljonerna för att ordna de lagstadgade uppgifterna. Men tyvärr ser det, enligt Borgås uträkningar, ut som att det kommer att kosta 11,5 miljoner euro eller betydligt mer, säger Lindqvist.

Han säger att det varit svårt för kommunens tjänsteinnehavare att få uppgifter på hur mycket det kostar att ordna sysselsättningstjänsterna i Östnyland för tillfället, innan reformen. Det beror på att en del av tjänsterna sköts av arbetskraftsbyråerna och en del av NTM-centralen. Dessutom ska personalen flyttas om till de nya sysselsättningsområdena.

Kommande måndag (4.9) ordnas en aftonskola för Sibbopolitikerna om reformen.

Andra alternativ

Det finns ännu tid att diskutera avtalets utformning. Det ska lämnas in till arbets- och näringsministeriet inom oktober månad.

Om de övriga kommunerna inte önskar samarbeta har Borgå i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice möjlighet att ordna sina tjänster självständigt eftersom staden har fler än 20 000 invånare på arbetsmarknaden.

De övriga kommunerna och städerna i närområdet får enligt lagen inte ordna arbets- och näringstjänster självständigt. Om ett samarbetsorgan inte uppstår kvarstår frågan om hur till exempel Lovisa och Sibbo resonerar och vill lösa frågan.

– Alternativen är väl egentligen att titta österut, att låta staten avgöra hur det här ska göras eller att få till stånd ett avtal med Borgå och Östnyland. Det är ju det sistnämnda som vi förstås önskar i första hand, säger Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

Jag är hoppfull kring att alla, inklusive Borgå och Sibbo, ser nyttan i att skapa ett östnyländskt område

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom

För Sibbos del är det näst bästa alternativet att titta västerut och gå ihop med Kervo kring sysselsättningstjänsterna, enligt Lindqvist.

Lovisas ledning har skickat en vädjan till samtliga kommuner med en förhoppning om att man ännu kan förhandla om avtalet. Oker-Blom anser att processen fortfarande är i gång, även om stadsstyrelsen i Borgå redan godkänt avtalsutkastet.

– Jag tror att man i Borgå är beredda på att ännu fila på det här och framförallt på att diskutera med oss. Jag är hoppfull kring att alla, inklusive Borgå och Sibbo, ser nyttan i att skapa ett östnyländskt område, säger Oker-Blom och berättar att de östnyländska kommundirektörerna diskuterat bland annat detta då de träffades på tisdagen.

Avtalsutkastet skickas nu till de övriga kommunerna för att godkännas eller förkastas, varefter Borgå stadsfullmäktige tar upp ärendet till behandling.

Diskussion om artikeln