Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU vill stoppa strömmingsfiske – kan bli mycket hårt slag mot fiskbranschen

Uppdaterad 31.08.2023 15:07.
Strömming som fångats.
Bildtext Finns det för få strömmingar, eller är det fortfarande hållbart att fiska dem? Åsikterna är delade.
Bild: YLE/Nora Engström

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag för fiskekvoter för år 2024. Kvoterna får starkt motstånd inom fiskbranschen kring Östersjön.

Om EU-kommissionen får som den vill ska all fiske av strömming och sill sluta nästan helt i mellersta Östersjön och Bottniska viken.

Budet gäller riktad fångst, det vill säga då man uttryckligen fiskar strömming eller sill. Bifångst, alltså då fiskarna fångas när man egentligen vill fånga annan fisk, berörs inte.

EU-kommissionen föreslår också att laxfiskekvoterna minskas betydligt mellan Åland och Kvarken.

Fiskenäringens centralförbund befarar att förbuden skulle vara ett hårt slag mot fiskebranschen längs den finska kusten.

Yrkesfiskarnas förbund säger att förbuden i praktiken skulle innebära slutet för en stor del av yrkesfiskandet i Finland.

Slut på yrkesfisket i Finland?

34:53

”Fiskebranschen och miljön tar stryk”

– Förslaget är nog en katastrof för trålfisket i Finland, säger verksamhetsledare Kaj Mattsson vid Åbolands fiskarförbund. Jag har ingen förståelse alls för den linje som kommissionen nu tar då man i princip föreslår ett totalstopp.

Kaj Mattsson
Bildtext Kaj Mattsson, verksamhetsledare vid Åbolands fiskarförbund är mycket oroad för hur det går för den finländska fiskenäringen ifall EU-kommissionens förslag blir verklighet.
Bild: Yle/Adrian Grönqvist

Mattsson betonar att strömmingen är en råvara i många avseenden och han kan därför inte förstå hur EU tänker i det här sammanhanget. Dessutom är miljöpåverkan stor ifall strömmingen blir ofångad.

– Hela det finländska fisket där strömming och skarpsill utgör en stor del så tar årligen bort kring 500 ton ren fosfor ur havet i och med fångsten, säger Mattson. Att de här mängderna nu inte skulle fiskas bort är helt ofattbart.

Fiskmjölsfabriken i Kasnäs kan inte stå stilla utan verksamhet

Då Svenska Yle ringer upp verkställande direktör Wilhelm Liljeqvist vid fiskmjölsfabriken i Kasnäs har han nyss läst nyheten om EU-kommissionens förslag att stoppa fisket av strömming nästa år.

– För hela branschen är det en fullständig katastrof ifall förslaget blir verklighet, säger Liljeqvist. Det betyder i praktiken att branschen står stilla i minst ett år då ingen får eller kan fiska strömming.

Wilhelm Liljeqvist i Kasnäs fiskehamn en solig dag med en fiskebåt i bakgrunden.
Bildtext Wilhelm Liljeqvist är oroad hur det får för fiskemjölsfabriken och den egna trålverksamheten ifall EU:s planer blir verklighet.
Bild: Amanda Vikman/YLE

För fiskmjölsfabriken är framtiden nu oviss.

– Ifjol gick det väldigt bra och vi hade en omsättning på drygt 20 miljoner euro och kring 15 anställda, säger Liljeqvist. Vad som sker med verksamheten och de anställda nu är oklart men det säger sig självt att det är förödande och det finns väldigt få aktörer oavsett bransch som klarar av att stå helt stilla ett år utan verksamhet.

Forskning rekommenderar minskade kvoter

Enligt EU-kommissionen har beståndet av sill och strömming i Bottenhavet varit för lågt under flera år. Kommissionen tar en strängare linje än Internationella havsforskningsrådet, som bara föreslår minskade fiskekvoter.

”Förslaget att stoppa sillfisket i så gott som hela Östersjön är både historiskt och tragiskt – men tyvärr också nödvändigt”, säger fiskeforskare Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum i ett pressmeddelande.

De slutliga kvoterna ska bestämmas under ett möte i oktober.

Källor: EU-kommissionen, Finlands yrkesfiskares förbund, Fiskenäringens centralförbund, Tidningen Näringslivet, Stockholms universitet