Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finskt batteriföretag vill börja leta malm i Terjärv: ”Branschen växer otroligt snabbt”

Utsikten från Rani plasts tak
Bildtext Grafintec vill leta malm på ett 16 kvadratkilometer stort område.
Bild: YLE/Chanette Härus

Företaget Grafintec har planer på att leta efter grafit för batteritillverkning på ett område väster om Terjärv. Enligt vd Rasmus Blomqvist kan behovet av grafit öka kraftigt de närmaste åren.

Grafintecs vd Rasmus Blomqvist svarar i telefonen i bilen på väg från Åbo till Terjärv. På tisdag kväll håller företaget ett informationstillfälle för markägare i Terjärv om ett nytt malmletningsprojekt.

– Tillståndet är ännu inte i kraft, men vi tänkte vara ute i god tid och informera om vilka vi är och våra planer, berättar Blomqvist.

Det handlar om två områden på totalt 16 kvadratkilometer väster om Terjärv. Grafintec ansökte om malmletningstillstånd i maj. Eftersom Tukes har många ansökningar att behandla just nu kan det dröja ett eller till och med två år innan tillståndet beviljas.

Till dess kan företaget bland annat göra berggrundskarteringar och ta moränprover.

– Det är ett jobb som inte egentligen gör någon påverkan på marken, säger Blomqvist.

rasmus blomqvist.
Bildtext Grafintecs vd Rasmus Blomqvist hoppas på att hitta grafit i Terjärv.
Bild: Yle/Jasmine Nedergård

Anledningen till att man vill leta malm i Terjärv är att Geologiska forskningscentralen för några år sedan undersökte berggrunden i området och upptäckte höga halter av bland annat nickel, kobolt och grafit – tre mineraler som används i batteritillverkning.

I dag importeras största delen av den grafit som används i batteritillverkning från Kina. Förhoppningen är att behovet ska minska i framtiden.

Behovet en miljon ton per år

Grafintec – som är ett dotterbolag till svensk-brittiska Beowulf Mining – är inte ensamma om att vilja leta malm i Kronobytrakten. Som bäst håller Keliber på att anlägga Europas första litiumgruva i Kaustby och flera andra företag har gjort kartläggningar i området.

I fråga om grafit är Grafintec däremot rätt ensamma.

Företaget letar även grafit på andra håll i Finland. I Heinävesi i Norra Karelen har man hittat en fyndighet på uppskattningsvis 1,3 miljoner ton.

– Den är knappast mindre, men kan vara betydligt större än så. Men för det behövs fler borrningar, berättar Blomqvist.

Enligt Blomqvist behöver en batterifabrik med en årlig produktion på 40 gigawattimmar ungefär 40 000 ton grafitanoder per år. Då ska man komma ihåg att all malm som utvinns inte är lämplig som råmaterial för grafitanoder.

Om alla planerade batterifabriker i Europa blir verklighet kan behovet av grafit vara över en miljon ton per år 2030, berättar Blomqvist.

Fabrik kan vara i produktion 2027

Nyligen förlängde Grafintec sin tomtreservering på Gigavasa-området. Den nuvarande reserveringen går ut i slutet av januari 2024.

Tidigare hade företaget planer på en anodfabrik tillsammans med indiska Epsilon Advanced Materials, men man valde slutligen att gå skilda vägar.

Nu väntar man på att NTM-centralen ska slå fast om det behövs en miljökonsekvensbedömning för fabriken.

– Vi tror själva att det kommer att krävas, så vi har påbörjat arbetet med en miljökonsekvensbeskrivning redan.

Elbil på laddning.
Bildtext Elektrifieringen av bilparken gör att behovet av batterier ökar.
Bild: Antti Haanpää / Yle

I juli blev en första ekonomisk och teknisk analys av projektet. Enligt Blomqvist ser det positivt ut. Om allt går enligt planerna kan fabriken vara i produktion i början av 2027.

Till en början kommer man att vara tvungen att importera grafit för anodtillverkningen, men på sikt är tanken att hela värdekedjan ska finnas i Finland. För att Europa ska kunna vara självförsörjande krävs enligt Blomqvist att processerna görs snabbare, särskilt när det gäller gruvbrytningen.

– Branschen växer otroligt snabbt i Europa för tillfället. Vi hoppas att Finland ska kunna lägga in större resurser på att snabba upp tillståndsprocesserna.

Diskussion om artikeln