Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Skolåret inleds i Ukraina – barn i krig förlorar inte bara undervisning utan också den sociala biten och vänskapsbanden

Barn till internflyktingar deltar i en patriotisk lektion i ett skyddsrum i den sydukrainska staden Odessa den 1 september 2022.
Bildtext Barn till internflyktingar deltar i en patriotisk lektion i ett skyddsrum i den ukrainska staden Odessa den 1 september 2022.
Bild: EPA-EFE

Efter flera år av störd skolgång kämpar ukrainska barn nu hårt för att läsa, skriva och räkna i spåren av både pandemi och krig.

Mer än 1 300 skolor har totalförstörts i Ukraina sedan Ryssland invaderade landet 2022. Ett stort antal skolor är dessutom svårt skadade.

De barn som har en skola att gå till återvänder den här veckan till lektionerna efter sommarens paus.

FN:s barnfond Unicef säger i en ny rapport att de ihållande attackerna mot ukrainska områden betyder att bara ungefär en tredjedel av barn i skolåldern kan delta i undervisningen i klassrummen. En tredjedel studerar helt och hållet online och resten med hjälp av blandade metoder.

Unicef påpekar att onlineinlärning kan hjälpa på kort sikt men att det inte kan fungera på lång sikt. Direkt och personlig undervisning ses som avgörande för den sociala utvecklingen.

I områden närmare frontlinjer är skolgången ytterst svår för barnen.

Mer än hälften av de barn vars familjer har flytt konflikten till andra länder är inte inskrivna i något nationellt utbildningssystem, rapporterar Unicef. I andra länder stöter barnen ofta på språkhinder och överansträngda utbildningssystem.

 En förstörd skola efter en rysk räd i staden Romny i regionen Sumy den 23 augusti 2023.
Bildtext En förstörd skola efter en rysk attack mot staden Romny i regionen Sumy den 23 augusti 2023.
Bild: Lehtikuva

Vissa skolor har drabbats av direkta träffar och andra har varit stängda som en försiktighetsåtgärd under 18 månader av robot- och artilleriattacker mot bostadsområden runtom i landet.

Inom Ukraina har attackerna mot skolor fortsatt oförminskat och det är svårt att hitta säkra utrymmen för barnen.

Dessutom följde kriget tätt på coronapandemin vilket betyder en del ukrainska barn står inför ett fjärde läsår i rad med allvarliga störningar i skolgången.

Unicef påpekar att de ukrainska barnen inte bara kämpar med att framskrida i sin utbildning. De kämpar också med att behålla det de lärt sig tidigare, då de kunde gå i skola normalt. Många barn har glömt det som de någon gång har lärt sig.

Ungefär hälften av Ukrainas lärare har rapporterat om en försämring av elevernas förmåga i språk, läsning och matematik.

I kristider har skolan en avgörande betydelse

Trots att en del barn försöker studera via internet så har en del helt och hållet övergett sin utbildning.

I tider av kris eller krig erbjuder skolor mycket mer än en plats för lärande, påpekar Unicef. Utan en skola förlorar barnen känslan av säkerhet och de vänskaper som uppstår i skolmiljön.

Barn som har tvingats genomgå svåra förluster, fördrivning och våld kan i skolan få en möjlighet att uppleva rutin och en aning säkerhet samt en chans att knyta vänskapsband och få stöd av lärare.

I skolan får de också mat, vacciner och stödtjänster.

Unicef samarbetar med Ukraina och värdländerna för att ge barnen tillgång till undervisning. Målet är att stödja 300 000 barn som riskerar att förlora inlärningsmöjligheter i Ukraina under det kommande läsåret.

Källor: Reuters, AFP