Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralen: Det är inte realistiskt att bygga fiskväg längs Esse å

Uppdaterad 30.08.2023 10:55.
Herrfors i Kållby i Pedersöre.
Bildtext Herrfors är den nedersta forsen, att åtgärda den skulle kosta över en miljon euro.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Fiskelag och kommuner längs med ån samt Finlands naturskyddsförbund har lämnat in en motion om att bygga en fiskväg.

Fiskelagen vill gärna se att vandringsfiskarna skulle återinföras i ån. Men det skulle kräva att man river fördämningarna eller att man bygger en fiskväg. Längs med Esse å finns tolv fördämningar.

Men Egentliga Finlands NTM-central, som ansvarar för fiskeriärenden, ser byggandet av en fiskväg förbi alla fördämningar längs med Esse å som en orealistisk tanke.

NTM-centralern säger ändå att de stöder tanken om att göra utredningar och hoppas att en arbetsgrupp grundas för att befrämja ärendet. Då vill också NTM-centralen vara med i arbetsgruppen.

Från NTM-centralens sida har man märkt att motionen har fått stort stöd i området och de hoppas att aktiviteten bland de lokala aktörerna fortsätter.

Södra Österbottens NTM-central ser i sin tur att Esse å är, trots en stor mängd kraftverk och kraftig reglering, ett värdefullt vattendrag ur ett naturskyddsperspektiv.

Bland annat den utrotningshotade flodpärlmusslan är väldigt värdefull för naturen. Men stammen har minskat i och med kraftverken och den ökade belastningen i ån. Flodpärlmusslan behöver öringen som värddjur under utvecklingsfasen.

Ännu i början av 1900-talet vandrade lax, sik, harr och öring till Esse å.

Framtiden för Esse å diskuterades i måndags på ett evenemang där över 20 aktörer deltog. Riksdagsledamoten Peter Östman (KD) konstaterade då att projektet är viktigt för hela området, men att bidragen till fiskerinäringen bibehålls i regeringsprogrammet på samma nivå som tidigare.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Pohjanmaas artikel Ely-keskus: Kalateiden rakentaminen kaikkiin Ähtävänjoen patoihin ei ole realistista skriven av Ari Vihanta. Översättning och bearbetning Juho Teir.

Diskussion om artikeln