Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt färre unga vill jobba inom sjukvården – värderingar, kön och föräldrarnas utbildning påverkar intresset för olika branscher

Sjukskötare bredvid en patients säng.
Bildtext Andelen unga som vill jobba inom hälso- och sjukvårdsbranschen har gått ner sedan 2021, visar enkät.
Bild: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Hälso- och sjukvårdsbranschen ligger fortfarande högt på listan över arbeten som intresserar unga, men andelen som kan tänka sig jobba inom branschen har minskat, visar en enkätundersökning.

Ungdomar är mest intresserade av hälso- och sjukvårdsbranschen, turism- och restaurangbranschen, konst-, kultur- och handelsbranschen. Det här visar enkätundersökningen NYT Ungas Framtidsrapport.

NYT Ungas framtidsrapport är en enkätundersökning som kartlägger högstadieelevers, gymnasiestuderandes och yrkesstuderandes åsikter om det kommande arbetslivet.

Enkätundersökningen utfördes våren 2023 och över 6 000 ungdomar svarade på den. Enkäten genomfördes av Taloustutkimus i samarbete med Lokaltapiola.

De ungas intresse för att arbeta inom hälso- och sjukvården har gått ner med sju procentenheter sedan 2021, då enkäten senast utfördes. Nu är det 22 procent som överväger att arbeta inom branschen.

Branschernas könsfördelning återspeglas i svaren

Pojkar var mest intresserade av teknikindustrin, byggnadsbranschen, bank- och finansbranschen och arbete inom försvaret.

Bland flickor var däremot hälso- och sjukvårdsbranschen, turism- och restaurangbranschen, konstbranschen och arbete inom socialtjänster populärast.

Icke-binära och de som inte ville ange kön visade störst intresse för konstbranschen och arbete inom kultur och underhållning.

Föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar roll

Enkäten visar också att föräldrarnas utbildningsbakgrund har en inverkan då unga väljer mellan olika branscher.

Många av dem med föräldrar som har en universitetsexamen var intresserade av kultur- och underhållningsbranschen samt hälso- och sjukvårdsbranschen.

Dessutom var de med föräldrar med universitetsexamen också mest intresserade av arbete inom universitet och forskningsinstitut, bank- och finansbranschen, advokatbyråer och läkemedelsindustrin, jämfört med dem vars föräldrar inte har en universitetsexamen.

Unga vill arbeta i enlighet med sina värderingar

I enkäten framkommer det att de ungas värderingar spelar roll när de väljer vad de vill jobba med.

Värderingar relaterade till makt var kopplade till intresset för bank- och finansbranschen, offentlig förvaltning, försäkringsbranschen och arbete som advokat.

De unga som värderar universalism högt visade intresse för miljöbranschen, utbildnings- och hälsovårdsbranschen och socialt arbete. Påståendena om universalism i enkäten handlade bland annat om jämlikhet och miljöskydd.

Hur högt de unga uppskattar traditioner var också kopplade till deras intresse för jord- och skogsbruksbranschen, kyrkligt arbete och arbete inom försvaret.