Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Betydligt fler anmälda sexualbrott sedan ny lagstiftning trädde i kraft

En man sätter sin hand på en kvinnas axel.
Bildtext Sexuellt antastande genom beröring har varit straffbart sedan 2014, men från och nu har definitionen på sexuellt antastande utvidgats till att gälla också sexuella handlingar som på andra sätt kränker självbestämmanderätten.
Bild: Andrey Popov

Andelen anmälda sexualbrott för årets första sex månader steg med 20,5 procent jämfört med året innan. Det kan förklaras med den nya sexualbrottslagstiftningen som varit i kraft sedan början av året.

Den nya lagstiftningen om sexualbrott trädde i kraft den 1 januari 2023.

Allt som allt gjordes 3 450 anmälningar om sexualbrott under perioden januari–juni 2023, vilket är nästan 600 fler än under samma period i fjol. Det är en ökning på 20,5 procent, visar Statistikcentralens uppgifter.

Mellan januari och juni har 901 våldtäkter kommit till myndigheternas kännedom. Det här är 103 fler än under samma period i fjol.

Allt som allt gjordes 156 anmälningar om våldtäkt mot barn.

Ny lagstiftning ändrade på definitionen för sexualbrott

I den nya lagstiftningen har bland annat definitionen för sexuellt antastande utvidgats till att gälla också sexuella handlingar som på andra sätt än genom beröring kränker självbestämmanderätten.

Dessutom kan man enligt den nya lagen göra sig skyldig till brott genom ord, genom att skicka eller visa ett meddelande eller en bild, genom att ta en bild eller genom att blotta sig.

I och med det här kan till exempel fall som tidigare har definierats som ärekränkning nu falla inom brottsrubriceringen sexuellt antastande.

Redan i början av året märktes ändringen i lagstiftningen på polisstationerna, då antalet misstänkta fall av sexuellt antastande som hade anmälts till polisen fördubblades.

Ny lag betonar sexuell självbestämmanderätt

Framför allt betonar den nya sexualbrottslagstiftningen den sexuella självbestämmanderätten. Från början av 2023 har sex utan samtycke blivit straffbart.

Tidigare krävdes det att gärningspersonen använde våld eller hot om våld för att ett samlag skulle definieras som en våldtäkt.

Alternativt kunde ett samlag också definieras som våldtäkt om offret befann sig i hjälplöst tillstånd, det vill säga var medvetslös, sjuk, rädd eller hade en funktionsvariation.

Enligt den nya lagstiftningen är våldtäkt samlag med en person som inte deltar frivilligt.

I Sverige har man redan tidigare tagit i bruk motsvarande lagstiftning och enligt Brottsförebyggande rådet har det lett till fler sexualbrottsdomar.