Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lärarrollen har förändrats och det kan påverka lärarnas upplevelser av jobbet – hur har du blivit behandlad av dina elever? Dela med dig!

Uppdaterad 06.09.2023 12:49.
Elever i en skolklass sitter och lyssnar på läraren.
Bild: KATJA KIRCHER/Mostphotos

Att vara lärare innebär något annat än vad det gjorde för 30 år sedan. Relationen mellan lärare och elev har förändrats, och det påverkar i hög grad de bådas upplevelser av skolan.

Om du är lärare, dela gärna med dig av dina erfarenheter längst ner i artikeln!

För två år sedan gjorde Åbo Akademi och Finlands svenska lärarförbund FSL en undersökning som visade att var trejde lärare upplevde osakligt bemötande under det föregående läsåret. Efter coronapandemin skrevs det mycket om att lärare är utmattade.

Christoffer Sourander har jobbat i flera år som ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen i Kimitonejdens högstadium och gymnasium. Han anser att lärarrollen förändrats genom åren och tror att det här kan påverka lärarnas upplevelser av lärararbetet.

– Det som har förändrats är sättet att kommunicera med lärarna. Största förändringen är kanske att förr hade lärarna en automatisk auktoritet. Nu är man mer som ett slags handledare i klassen, och man blir tvungen att jobba mer för sin auktoritet.

Sourander berättar att det kan vara speciellt svårt för de lärare som fått sin utbildning enligt den äldre modellen att anpassa sig till de förändringar som skett. Det kan vara svårt att ge upp en maktposition och uppdatera ens sätt att undervisa.

En man i kavaj och svart kragskjorta tittar in i kameran.
Bildtext Christoffer Sourander uppfattar att det skulle vara viktigt att det i samhället skulle råda en mer positiv inställning till utbildning.
Bild: Christoffer Sourander

Läraren är alltså inte längre en auktoritär chef som med hjälp av katederundervisning ska hålla ordning i klassen. Istället präglas relationen mellan lärare och elever av öppenhet, där eleverna ska vara mer delaktiga i undervisningen och till och med kan komma med kritik. Det här låter som en förändring i positiv riktning, och det håller Sourander med om.

– Tröskeln för studerande och elever att ta kontakt till lärare har blivit lägre och det är en positiv sak. Elever vågar prata om personliga saker, och så ska de också vara.

Lärarrollen nuförtiden mer ifrågasatt

Elever kan nu mer naturligt diskutera med sina lärare om både sånt som relaterar till undervisningen men också om det övriga livet. Det är både på gott och ont, säger Sourander.

– Det är bra att elever vågar prata, men det kan bli ett problem om det går till den andra ändan där eleverna vågar gå hårt emot lärarna. Rollen som lärare blir svårare eftersom man måste vara mer flexibel.

Det är inte bara eleverna som kan ge feedback och kritik om undervisningen utan även föräldrarna har i högre grad börjat ta kontakt.

– Det kommer också mer och mer föräldrar som vill påverka och kritisera trots att de inte har någon pedagogisk utbildning. Förr var det mer så att man litade på att läraren vet hur det ska gå till, men nuförtiden ifrågasätts lärarna mera.

Att lärare oftare är tvungna att motivera sitt arbete och sitt sätt att undervisa tar också bort tid som kunde användas för undervisning. Att lärare också oftare upplever att förtroendet för dem ifrågasätts ökar antagligen på trycket lärarna måste stå ut med. Sourander menar att feedbacken som föräldrarna ger är ofta välmenande men att det är tungt för lärarna då de upplever att man inte litar på dem.

”Den grova massan börjar minska”

Kent Ketomäki har varit lärare i 10 år. För tillfället är han klasslärare i Kottby lågstadieskola. Även Ketomäki upplever att det skett en förändring i lärarrollen, men även i skolan i allmänhet.

– Jag upplever att något som man skulle kunna kallas den grova massan börjar minska. Det har blivit mer polariserat. En stor del av elever kan man handskas med jättebra, men de utmanande fallen har blivit fler, och också mer utmanande.

En glasögonprydd Kent Ketomäki iklädd t-skjorta och keps står med armarna i kors framför en färggrann vägg.
Bildtext Kent Ketomäki tror att speciellt nyexaminerade lärare kan uppleva att de måste bevisa sin kompetens.
Bild: Christoffer Kaski / Yle

Lärarjobbet har alltså också enligt Ketomäki blivit mer utmanande. Han upplever inte att elevers osakliga bemötande eller föräldrars problematiska sätt att ta kontakt skulle ha tydligt ökat. Det är ändå något som har förändrats även här.

– Ibland kommer det korta och spydiga kommentarer från eleverna, som bara kommer för att eleverna kanske är vana med det. De har ändå funnits förr, men de har kanske gjort det på ett annat sätt.

– Tröskeln för föräldrarna att ta kontakt har blivit lägre på grund Wilma. Där är man mer anonym, och det sker inte ansikte mot ansikte. Men det är sällan som kontakten med föräldrarna på riktigt skulle vara problematiska, och om de är det så är det bara enstaka fall.

Vi fortsätter på temat lärare i Familjekvällen i Vega onsdagen 6 september 17:30–19:00. Då hör du rektor Tony Björk och läraren Lotta Vaenerberg disuktera lärarnas vardag tillsammans med programledaren Camilla Andelin.

Vi tar gärna del av dina erfarenheter från läraryrket!

Fyll i formuläret.