Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flera fall av sexuella trakasserier inom staden Kristinestad – stadsdirektören: ”Det är bedrövligt”

En kvinna med kort brunt hår står i en park.
Bildtext Mila Segervall hoppas att folk i större grad vågar berätta om de utsätts för sexuella trakasserier.
Bild: Juho Teir / Yle

Åtminstone sju anställda vid staden Kristinestad har upplevt sexuella trakasserier. Det visar en enkät som staden låtit göra under sommaren.

Dåliga oanständiga skämt, insinuationer om kroppen och frågor eller förslag om sexuellt umgänge. Bland annat den sortens sexuella trakasserier har vissa anställda inom staden Kristinestad upplevt.

Fyra anställda har upplevt sexuella trakasserier av annan personal och tre av förtroendevalda.

– Jag tycker det är bedrövligt. Vi ska ha en trygg arbetsplats där man inte ska utsättas för sådana här saker, konstaterar stadsdirektören Mila Segervall.

Enligt Segervall svarade dock endast 41 anställda på enkäten, så antalet anställda som upplevt sexuella trakasserier kan vara större.

Enkäten var öppen från mitten av juni till slutet av juni och den dåliga svarsprocenten kan enligt Segervall förklaras med att skolpersonalen hade semester då.

– Jag hade önskat att fler hade svarat på enkäten både sådana som inte har upplevt sexuella trakasserier och sådana som har gjort det. Och om man inte har velat svara på en enkät så skulle jag önska att man talar med sin närmaste chef eller personalchefen.

– Det är enda sättet för oss att få tag i den här frågan och också göra något åt det.

De som har svarat på enkäten har dock varit anonyma och de har inte heller namngivit den person eller de personer som trakasserat dem.

Vill öka medvetenheten om sexuella trakasserier

Den centrala ledningsgruppen har gått igenom svaren och diskuterat frågan. Även stadsstyrelsen har informerats om resultaten i enkäten, liksom cheferna.

Enligt Segervall har staden uppmanat samtliga chefer att diskutera om de här sakerna i de lokala arbetsgrupperna.

– Min målsättning är att vi ska öka medvetenheten och kunskapen om att vi tyvärr har sådana här saker i vår arbetsgemenskap. Men också att folk som utsätts ska våga berätta att man utsätts för sådant här.

– Det som kanske någon upplever vara ett skämt upplevs på ett helt annat sätt av någon annan.

Segervall poängterar att alla människor har olika referensramar, men hon hoppas att det här får folk att tänka över sitt beteende.

– Vad har jag gjort, kan jag ändra mig, har jag upplevt att den jag har interagerat med på något sätt visat att det här inte är okej, känner sig obekväm? Jag hoppas vi får en öppnare diskussion om de här sakerna för att få stopp på det.

Tanken är också att öppna upp enkäten på nytt, så att fler skulle ha möjlighet att öppna upp om sina erfarenheter.

– Arbetarskyddskommissionen och samarbetsgruppen kommer att ha ett möte i början av september och sannolikt kommer enkäten att öppnas på nytt efter det, men jag har inget datum.