Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Författaren Solveig Rabb har avlidit

Uppdaterad 31.08.2023 16:27.
Porträtt på Solveig Rabb?
Bild: Nicko Smith

Skrev såväl visor och dikter som romaner och böcker för barn.

Författaren och läraren Solveig Rabb har avlidit i en ålder av 89 år.

Solveig Rabb föddes den 30 juli 1934 i Karkmo i Korsholm. Hon växte upp i Toby och under många år bodde hon i Petalax.

År 1963 utexaminerades Solveig Rabb som folkskollärare, och två år senare avlade hon examen som medborgarskollärare. Solveig Rabb jobbade som lärare i Kvimo folkskola, på Malax-Petalax medborgarskola och Petalax högstadium.

Hon gick också i Författarskolan i Söff i Yttermark.

Solveig Rabb debuterade som författare år 1983 med en samling visor, Djur och natur, som Rabb gav ut på eget förlag.

Under sin tjugo år långa författarbana skrev hon såväl romaner och lyrik som noveller och böcker för barn.

I sina verk skildrade Solveig Rabb ofta trakterna kring Vassor och Toby, miljöer som hon var väl förtrogen med.

De svagas perspektiv

I en intervju för Nicko Smith på webbplatsen nickopoet.com från maj 2019 konstaterar Solveig Rabb att hennes känsla för det lyriska föddes ur de rytmiska schlagers och väckelsesånger som man sjöng på 1940- och 50-talen.

– I skolan skrev vi minnesverser och skanderade Fänrik Stål utantill. Det verkliga uppvaknandet skedde då jag fick se och höra skådespelerskan May Pihlgren recitera. Orden lästes med stark inlevelse, klingade så vackert, så jag höll andan. Jag var tonåring då, och blev en allt flitigare lånare av diktböcker. Gillade dikter med rytm och rim och det hände att jag sjöng dem.

I sina prosatexter återkom Solveig Rabb ofta till frågor och problem i förhållandet mellan kvinnor och män. Hon ville också lyfta fram de svaga och förtryckta i samhället och valde gärna motiv från samhällets underklass av torpare, småbrukare och arbetare.

Romaner om emigration och integrering

På 2000-talet gav Solveig Rabb ut en historisk romansvit i fyra delar som utspelar sig under tidsperioden 1835–1920 – Rubelgömman (2000), Amerikahatten (2002), Gästgivar-Lina (2004) och Ryssbruden (2006). Det bärande temat i romansviten är emigration och integrering.

I romanerna skildrar Rabb samhällsförändringar under närmare hundra år samt romangestalternas överlevnadsmetoder och arbetsgemenskaper.

År 2008 gav Solveig Rabb ut romanen Surrogat och predikanter.

Romanen utspelar sig på 1940-talet och handlar om Ilse som växer upp i skuggan av kriget på den österbottniska landsbygden.

I samband med att romanen kom ut berättade Solveig Rabb för Radio Vega Österbotten att det var enklare att skriva Surrogat och predikanter än den historiska romanserien eftersom hon inte behövde göra så stora efterforskningar. Romanen utspelar sig i hennes barndomstrakter Toby:

– Nu behövde jag inte forska i miljön så mycket, den hade jag inom mig.

Novellsamlingen Innan morgonen gryr utkom år 2011, och år 2014 gav Solveig Rabb ut en samling med noveller och kortprosa under titeln Vattenvila.

År 2009 tilldelades Solveig Rabb pris av Stiftelsen Längmanska kulturfonden för sitt breda författarskap.