Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tröskningen försenad i Österbotten

Vädret utmanar bönderna i höst.

De myckna regnen gör att fälten är våta och tröskningen är ännu på hälft i många delar av landet, uppger ProAgria i ett pressmeddelande.

I Österbotten ligger jordbrukarna 1-2 veckor efter med tröskningen, i Mellersta Österbotten är läget bättre och där har många kunnat skörda som normalt.

Relaterat

Kor i fähus.

Efter nyår har Finland ingen djurskyddsombudsman

Regeringen har valt att lägga ner tjänsten som djurskyddsombudsman. Uppdraget har varit tidsbundet och har slaktats också tidigare.

En man som tittar in i kameran medan han håller i en sockerbeta.

Antalet sockerbetsodlare har ökat under året: ”Det är aldrig fel att ha roligt på jobbet”

Sockerbetsodlarna har ökat men det finns ännu plats för fler

Taj Mahal syns som en skugga genom ett tjockt grått dis.

Indiska småbrukare bränner åkerstubb varje år – luftkvaliteten tar stryk

Bilbegränsningar införs i Delhi för att förbättra luften.

vassa i vind

Djurgård i skärgården ska förvara gödsel högre upp på land

Gård finns i närheten av ett känsligt vattendrag.

Borgå får ny grundvattenskyddsplan

Arbetsgruppen som jobbar med den nya planen har medlemmar både från nationella och regionala organ.

Just nu samlar gruppen data, gör fältbesök och kartlägger verksamheter som kan utgöra risk för grundvattnet.

Grundvattnets kvalitet kan påverkas av skadliga ämnen som läcker in i marken, extrema väderförhållanden, jordbruk och marktäkt.

Borgå Vattens råvatten utgörs av grundvatten och konstgjort grundvatten.

Den senaste grundvattenskyddsplanen är från 2010. Syftet med skyddsplanen är att trygga tillgången på grundvatten.