Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dröjer länge före Wasalandia blir bostadsområde – kan bli aktuellt att lagra vindkraftsdelar på området

Man i blå regnjacka står framför en våt sandplan.
Bildtext Stadsgeodet Petur Eklund framför den ödemark som tidigare var Wasalandia.
Bild: Malin Hulkki / Yle

Den gamla nöjesparken Wasalandia i Vasklot i Vasa är riven och det åtta hektar stora området är nu en stor sandplan. Och det lär dröja innan Wasalandia blir ett bostadsområde.

Vad som händer med området den närmaste framtiden är ännu öppet säger Petur Eklund som är geodet vid Vasa stad.

– Området är väldigt centralt beläget och i delgeneralplanen är det utmärkt som ett centrumområde som kommer att innehålla boende plus andra verksamhetsformer som förknippas med centrumverksamhet.

I praktiken betyder det här i huvudsak höghusboende och butiker. Exakt hur mycket boende man kan få att rymmas på området är inte ännu klart. Det bestäms slutgiltigt då området detaljplaneras.

När exakt man kommer igång med bostadsbyggande på Wasalandiaområdet är ändå ganska långt i framtiden.

– Detaljplaneringen av området är förstås en sak och en annan sak är sedan tidtabellen för förverkligandet. Fenno området på Vasklot längs med Uddnäsvägen kommer tidtabellsmässigt att komma före Wasalandiaområdet. Om planeringen påbörjas på 20-talet så är förverkligandet inte på 20-talet.

Staden har många andra byggprojekt

När man konkret kommer till skott med Wasalandia hänger starkt ihop med stadens andra utvecklingsprojekt, det vill säga de andra områden som planeras i staden. Hit hör till exempel Wärtsiläs gamla område vid Metviken, områden som är färdiga för byggande som Travdalen och områden i södra Klemetsö som också är ett stort utvecklingsområde.

– Alla dessa är pusselbitar i ett stort pussel och det är inte bara stadens vilja eller val som påverkar utan också den allmänna utvecklingen i staden och för den delen i hela landet.

Flygfoto med Wasalandia-området som förgrund
Bildtext Wasalandia i juli.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Vad händer nu?

Vad som ska hända med Wasalandiaområdet medan man väntar på detaljplan och konkret byggande är än så länge öppet. Det kan ändå röra sig om tiotal år. Petur Eklund säger att det finns många som är intresserade av området.

– Det kommer att finnas någon form av verksamhet och det finns olika sorts diskussioner och också förfrågningar gällande möjligheter så det är någonting man funderar över nu. Spikade planer eller kontrakt finns inte i det här skedet.

Bland annat hamnen i Vasa har uttryckt ett intresse för Wasalandiaområdet. Helt intill förvaras redan nu stora vindkraftskomponenenter och behov av mera lagerutrymme finns.

– Vindkraftskomponeneterna har vuxit i storlek och vi vet hur mycket vindkraftsprojekt som finns längs med hela kusten så där finns ett klart intresse. Men sedan finns det också andra sorts intressenter som känner till området från förr. I dethär skedet är det mycket preliminära diskussioner.

Finns det behov av nya bostäder i Vasa om man tänker på lite längre sikt?

– Vi tror naturligtvis på en tillväxt och jobbar också för att det ska kunna förverkligas. Där kommer vi förstås till fabriksetableringarna och företagens tillväxt. Det handlar naturligtvis inte endast om stora fabriker på gigaområdet utan också om mindre företag och befintliga företags tillväxt. Arbetsplatserna är sist och slutligen den största påverkande drivkraften för bostadsbehovet.