Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den tvååriga förskolan bra för barn som behöver extra stöd – de första har nu börjat skolan

Två barn sitter vid ett bord och ritar.
Bildtext Illustrerande arkivbild. Femåringarna i Labyrintens daghem har kommit till förskolan med ryggsäck och pennfodral.
Bild: Laut.work / Alamy/All Over Press

De första barnen som deltagit i det tvååriga förskoleförsöket började i skolan den här hösten. Barnträdgårdsläraren Marika Kullberg vid Labyrintens daghem i Karis har hållit förskoleundervisning för femåringarna.

Kullberg tycker inte att det varit en så stor förändring att organisera en tvåårig förskola istället för en ettårig.

– Jag tycker inte att det har varit en så stor förändring här i Raseborg, för här har vi jobbat med smågruppsarbete redan i många år, säger Kullberg.

Utbildnings- och kulturministeriets försök med tvåårig förskola ordnas mellan 2021 och 2024. I försöket deltar barn födda 2016 och 2017 från 148 kommuner.

I april i år publicerade undervisnings- och kulturministeriet en mellanrapport om förskoleförsöket. I mellanrapporten framgår det att den tvååriga förskoleundervisningen i princip genomförts på samma sätt som den ettåriga, förutom att den visat sig vara mer välplanerad.

En kvinna.
Bildtext Marika Kullberg har hållit förskoleundervisning för femåringarna.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

Marika Kullberg berättar att den största förändringen varit att de fokuserat mer på matematiken i förskoleundervisningen. Undervisningen har varit uppbyggd så att de under det första året fokuserat mer på matematiken och under det andra mer på språket.

Förskoleundervisningen för femåringarna har skett mestadels via lek.

– Visst har vi haft någon enstaka pappersuppgift för barnen tycker att det är jätteroligt, men det är inte pappersuppgifterna som är det viktiga utan det är leken och hur vi handleder barnen i den, berättar Kullberg.

När femåringarna hör till småbarnspedagogiken följer inte stöden de har automatiskt med upp till förskolan

Marika Kullberg

Eftersom förskolans undervisning skett via lek har det inte varit svårt för barnen att ta till sig den trots att de varit bara fem år. Kullberg tror även att femåringarna tyckt att det varit roligt att börja i förskolan.

– De kom till förskolan med ryggsäck, pennfodral och sådant. Så för dem var det nog riktigt som att vara på väg till skolan, säger Kullberg.

Ett daghem.
Bildtext Labyrintens daghem i Karis har deltagit i det tvååriga förskoleförsöket.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

Största skillnaden mellan den tvååriga och ettåriga förskolan har varit barnens tillgång till fortsatt stöd. När barnen börjar förskolan som femåringar lyder de redan då under förskolans läroplan och stöden de får där fortsätter automatiskt till förskolan följande år.

Den största utmaningen är om det är personal borta

Marika Kullberg

– När femåringarna hör till småbarnspedagogiken följer inte stöden de har automatiskt med upp till förskolan. Utan då måste de lärare eller pedagoger som är där fixa nya stöd när barnen inte lyder under samma läroplan som tidigare, säger Kullberg.

Kullberg säger att den tvååriga förskolan av den orsaken mest gynnat de barn som är i behov av extra stöd.

I undersökningarna som gjordes när förskoleförsöket inleddes gick det att se skillnader mellan barnen beroende på deras födelsemånad och modersmål. Också föräldrarnas utbildningsnivå, inkomster och födelseland bidrog till vissa skillnader.

Enligt mellanrapporten har vissa kommuner också stött på utmaningar när de skulle arrangera den tvååriga förskolan. Utmaningarna har bestått av bland annat för lite tid att förbereda sig för försöket och svårigheter med att hitta behörig personal.

En kvinna.
Bildtext Marika Kullberg säger att barn som varit i behov av extra stöd haft mest nytta av den tvååriga förskolan.
Bild: Veronica Gillberg / Yle

Men Kullberg berättar att de på Labyrintens daghem inte upplevt att det varit någon större utmaning att organisera undervisningen.

– Oberoende om det är dagvård eller om det är tvåårig förskola så är det samma utmaningar. Den största utmaningen är om det är personal borta. Annars har vi ganska bra uppdelat vem som gör vad, säger Kullberg.

Resultatet av försöket med tvåårig förskola fås 2025.

Nyttan av den tvååriga förskolan har varit individuell hos barnen

Markus Bäck i Sjundeå är pappa till tvillingar som deltagit i det tvååriga förskoleprojektet. Familjen Bäck har förutom tvillingarna också en äldre dotter som är 13 år.

Bäck tycker inte att det varit en så stor skillnad mellan den tvååriga förskolan som tvillingarna gått i och den ettåriga som den äldre dottern deltog i.

Det var spännande att få gå till samma skola som storasyster

Markus Bäck

– Jag tycker att det varit individuellt för barnen, vilket som fungerat bättre, säger Bäck.

Den äldre dottern gick hos en dagvårdare tills hon var fem år. Därför var det bra för henne att först prova på vara i en dagvårdsgrupp med mera barn runt sig innan hon började i förskolan. Så för henne hade ett sådant här tvåårigt förskoleförsök inte passat så bra.

– Men för våra tvillingar fungerade den här tvååriga förskolan bättre, också delvis för att storasyster var i samma skola så det kändes ju tryggt för dem. Det var spännande att få gå till samma skola som storasyster, säger Bäck

När tvillingarna började i förskolan ordnades den i en egen vinge i den gamla svenska skolan i Sjundeå. Men under det andra året flyttade förskolan till det nya skolcentret Sjundeå hjärta. Bäck tycker att det nya skolcentret är sämre lämpat för femåringar.

Jag är som finländare stolt över att vi inte redan med femåringar tänker att vi ska göra dem till några matematiska genier, och pressar dem alltför tidigt in i en vuxenvärld

Markus Bäck

– På förra stället fanns det ganska mycket lekområde och utrymme för barnen att vara på. Men nu rör sig också högstadieelever på det nya skolområdet och där är förstås även mycket mera barn, och så är gården mycket mindre, säger Bäck.

Han poängterar att förskolans personal ändå gjorde ett bra jobb med barnen och också fick dem som föräldrar att känna sig trygga med att barnen gick i förskolan i det nya skolcentret.

Bäck såg inte så stor skillnad i samband med skolstarten mellan tvillingarna som gått två år i förskola och den äldre dottern som gått ett år, men tror ändå att det finns barn som har nytta av att gå i en tvåårig förskola.

– Jag tror att den tvååriga förskolan ger barn som kommer från olika miljöer möjlighet att lära sig saker och att jobba tillsammans med andra barn. Det ger också barnen längre tid att vänja sig vid att arbeta med någonting och koncentrera sig, säger Bäck.

Han hoppas ändå att förskolans undervisning ska fortsätta ske via lek även om den i framtiden skulle börja redan vid fem års ålder.

– Jag är som finländare stolt över att vi inte redan med femåringar tänker att vi ska göra dem till några matematiska genier, och pressar dem alltför tidigt in i en vuxenvärld.

Diskussion om artikeln