Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inkomsten från mjölken sjunker med 30 000 euro: ”Jag hoppas på åtgärder så att producenterna kan överleva”

Bonde bland kor.
Bildtext Sanna Huhtala oroar sig för att familjen ska behöva ta anställning utanför mjölkgården för att ha råd att betala räkningarna.
Bild: Birgitta Vuorela / Yle

Producentpriserna på mjölk har länge gått upp, men nu har priserna börjat falla. Dessutom har kostnaderna för jordbruket ökat på grund av världsläget.

I slutet av augusti damp ett oönskat brev ner i brevlådan på Sanna Huhtalas mjölkgård i Kauhava.

Styrelsen för Maitosuomi, ett kooperativ som ägs av 2 400 Valiomjölkproducenter, meddelade att man kommer att sänka producentpriset på mjölk med fyra cent per liter från början av september.

Enligt brevet som skickats till producenterna är orsaken till prisraset den kraftiga nedgången i världsmarknadspriserna på Valios viktigaste exportprodukter, det vill säga mjölkpulver och smör för industrin, samt försvagningen av konsumenternas köpkraft både i Finland och globalt.

Enligt Sanna Huhtala hade det ryktats om prissänkning i producenternas egna diskussionsgrupper redan under sommaren.

– Prisraset kom inte som en överraskning när man tittar på läget i Europa, men det gör nog en på dåligt humör. Prissänkningen gör ett hål på 30 000 euro i årsinkomsten. Med den summan skulle man betala ganska många foderräkningar, säger Huhtala.

På gården hade man en dröm om att inom en snar framtid investera i en gödselrobot, vilket skulle ha underlättat arbetet i ladugården. Efter den här nyheten går det inte att göra investeringar som förbättrar verksamheten.

– Även om en gård i den här storleksklassen har en stor omsättning, är 30 000 euro mycket pengar, säger Huhtala.

Sanna Huhtala emännoi miehensä kanssa maitotilaa Kauhavalla.
Bildtext På Huhtalas gård finns 70 mjölkkor. Gården sysselsätter också en utomstående arbetstagare.
Bild: Birgitta Vuorela / Yle

Priskriget mellan butikerna skadar marknaden

År 2022 var producentpriset på mjölk i genomsnitt 49,40 cent per liter, enligt Naturresinstitutet. Ökningen jämfört med föregående år var 25 procent.

Producentpriserna har stigit under en lång tid, men nu har priserna börjat sjunka. Dessutom har kostnaderna för jordbruket ökat på grund av världsläget.

På grund av konkurrenslagen kan producentförbundet MTK Etelä-Pohjanmaa inte ta ställning till förändringen i marknadspriserna, utan den allmänna diskussionen handlar om producenternas svåra situation. Framför allt för butikerna får skulden för situationen.

– Särskilt den inbördes konkurrensen mellan S-gruppen och Kesko sätter press på det pris som producenterna får, säger MTK Etelä-Pohjanmaas vd Yrjö Ojaniemi.

Huhtala vill inte heller klandra Maitosuomi för prissänkningen.

– Det är olyckligt om konsumenter börjar bojkotta Valios produkter när de blir arga för producenternas räkning. Det är det värsta som man kan göra eftersom det går emot oss som producenter. Ett mejeri kan inte påverka världsläget. Jag hoppas nu på åtgärder från butikerna och regeringen, så att även producenterna skulle överleva de svåra tiderna, säger Huhtala.

Ojaniemi är nöjd med att regeringsprogrammet innehåller en skrivelse om att man avstår från nationella beslut som ökar kostnaderna för jordbruket. Regeringen vill i sitt program också förbättra primärproducenternas ställning på marknaden, även genom lagstiftning.

Maitotilallinen Sanna Huhtala Kauhavalta.
Bildtext Enligt Sanna Huhtala är prissänkningen tuff för en del gårdar.
Bild: Birgitta Vuorela / Yle

Kostnaderna har ökat

Timo Kankaanpää, styrelseordförande för MTK Etelä-Pohjanmaa, uppskattar att en prissänkning på fyra cent innebär cirka 400 euro per ko för producenten.

Även om producentpriserna steg förra året så steg alla andra kostnader också. På Kankaanpääs egen gård har kostnaderna stigit med mellan 25 och 30 procent de senaste åren.

Till exempel har gödselkostnaderna fördubblats för några år sedan, även om priserna enligt Kankaanpää har sjunkit något.

– Oavsett om du är mjölk-, spannmåls- eller köttproducent så är det jobbigt för alla nu. Särskilt bränslepriserna är höga och det ger en signal även till andra, säger Kankaanpää.

Kankaanpää vet inte hur man ska ta ställning till hur lätt det skulle vara för producenterna att byta vem de producerar mjölk till. Till exempel kan producenter i Österbottens leverera till exempelvis Maitokolmio eller Juustoportti.

Oavsett om du är mjölk-, spannmåls- eller köttproducent så är det jobbigt för alla nu

Timo Kankaanpää, ordförande för MTK Etelä-Pohjanmaa

Räkningar i två högar

Antalet mjölkgårdar fortsätter minska i Österbotten. Enligt preliminär statistik som publicerades i slutet av juli minskade antalet gårdar i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten med 80 jämfört med samma tid förra året.

Enligt Huhtala var prissänkningen tuff för en del gårdar. Så tuff att en del redan planerar att köra ner verksamheten.

– En bekant sa att han redan känner till ett par gårdar där den här nyheten var den sista spiken i kistan, berättar Huhtala.

På Huhtalas gård läggs nu fakturor i två högar: De vars betalningar ska hanteras omedelbart och de vars förfallodag fortfarande kan vänta.

– Vi tröstar oss med att även om vi inte har nått toppresultat så har vi kunnat betala räkningarna, de räkningar som samlats under veckan har vi kunnat betala genast. I framtiden blir situationen inte lika lätt. Vi får se om vi själva börjar köra skogsmaskinen i vinter. Det känns galet att även om vi jobbar hårt, så är det ändå svårt att klara det, säger Huhtala.

Yle har också kontaktat med Osuuskunta Maitosuomis vd Ilpo Lukkari för en intervju, men på grund av konkurrensrättsliga skäl kan han inte offentligt kommentera framtida priser.

Texten är en översättning och bearbetning av Yle Pohjanmaas artikel Huhtalan tilan maitotuloihin 30 000 euron pudotus – ”Korjausliikettä toivon kaupoilta ja hallitukselta, että tuottajat selviäisivät”.