Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Regeringens förslag: Lagen om funktionshinderservice träder i kraft först 2025

Hjulen på en rullstol i närbild. I rullstolen sitter en person som man ser fötterna på.
Bildtext Intresseorganisationer skulle vilja se lagen om funktionshinderservice träda i kraft å det snaraste, medan regeringen och välfärdsområdena vill ha mer tid på sig.
Bild: Katja Halinen

Regeringen föreslår att lagen om funktionshinderservice ska skjutas upp. Orsaken uppges vara att man vill precisera lagens tillämpningsområde.

Enligt regeringsprogrammet skulle lagen om funktionshinderservice och specialomsorg samt fyra lagar som har samband med dem ha trätt i kraft i oktober 2024, men nu föreslår regeringen att lagarna i stället ska träda i kraft den första januari 2025.

Lagen om funktionshinderservice klubbades igenom under den förra regeringsperioden med målsättningen att uppnå likabehandling, delaktighet och deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättning. Den har ändå kritiserats för att den ger rum för olika tolkningsmöjligheter. Även om många intresseorganisationer tycker att lagen behövs redan i höst vill regeringen ha mer tid för att precisera tillämpningen.

En separat proposition om preciseringen av tillämpningsområdet ska lämnas till riksdagen innan lagarna träder i kraft, uppger Social- och hälsovårdsministeriet. I propositionen förblir lagen om funktionshinderservice en speciallag avsedd för personer med funktionsnedsättning.

Enligt ministeriet blir det också lättare att ordna tjänster, genomföra ändringar i informationssystemen, finansiera välfärdsområdena och föra statistik över funktionshinderservicen om lagen träder i kraft vid årsskiftet. Dessutom tänker man sig att det då finns mer tid för en noggrann beredning av lagändringarna och för en konsekvensbedömning.