Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tillståndsprocessen ska inledas för miljardsatsningen i Kristinestad

Tre män och en kvinna med glada miner står på rad.
Bildtext Markku Kivistö från Business Finland, Edouard Oberthür från Plug power, Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall och Jose Noldin från GravitHy är nöjda över att miljardsatsningen i Kristinestad framskrider.
Bild: Juho Teir / Yle

Projektet med att bygga en vätgasanläggning och en järnfabrik i Kristinestad framskrider. Representanter för bolagen bakom satsningen besöker för tillfället Kristinestad.

Plug powers och GravitHys representanter är på besök i Kristinestad för att diskutera hur projektet framskrider och hur man går vidare.

Tanken är att fossilfri vätgas ska användas till att producera järn som ska användas i stålfabriker runt om i Europa.

– Vi ska fastställa och utvärdera vårt koncept och vi håller också på att inleda tillståndsprocessen som är en väldigt avgörande fas för vårt projekt, konstaterar Edouard Oberthür, utvecklingschef för energi- och affärsverksamheten på Plug power i Europa.

Plug power kommer att ansvara för den delen som gäller vätgasanläggningen medan GravitHy är bolaget bakom järnfabriken.

– Järn är den huvudsakliga råvaran i ståltillverkningen. Vår produkt kommer att produceras med fossilfri vätgas och på det sättet kan vi producera järn med ett lågt koldioxidavtryck, säger Jose Noldin, vd för GravitHy.

– På det här sätter kan vi skära ner på koldioxidutsläppen som frigörs i ståltillverkningen med 80-90 procent.

Vi arbetar med Gasgrid gällande en möjlig gasledning. När den blir färdig kan vätgas som produceras i Kristinestad användas överallt i Finland.

Edouard Oberthür

Enligt Noldin ska järnfabriken tillverka direktreducerat järn, DRI, eller en mer komprimerad form av det, varmt brikettjärn, HBI. Produkten framställs genom direktreduktion av järnmalm med hjälp av en blandning av vätgas och kolmonoxid, i stället för att använda en masugn.

Järnmalm kommer att transporteras till fabriken via hamnen på Björnön.

– Om vi räknar med att vår kapacitet är två miljoner ton DRI, så behöver vi tre miljoner ton järnmalm. De stora järnmalmsproducenterna finns i Kanada, Brasilien och Sverige, så vi kommer att importera råvaran via hamnen och sedan exportera DRI eller HBI vidare till Europa.

Hur många arbetare som kommer att sysselsättas av fabriken är ännu i det här skedet oklart, men enligt Noldin är det fråga om hundratals.

– Vi har ett projekt i Frankrike som är längre hunnet och där räknar vi med 500 direkta jobb.

Plug powers vätgasanläggning kommer att förse järnfabriken med vätgas, men bolaget utvärderar också andra möjligheter.

– Vi arbetar med Gasgrid gällande en möjlig gasledning. När den blir färdig kan vätgas som produceras i Kristinestad användas överallt i Finland. Men för stunden är tanken att vi förser järnfabriken med vätgas, säger Oberthür.

Staden nöjd med samarbetet

Kristinestads stadsdirektör Mila Segervall är nöjd med de diskussioner som förts med båda bolagen.

– De diskussioner jag har varit med om har varit väldigt öppna och ärliga. Man har delat information, kunskap, man har ställt frågor i väldigt god anda.

– De är väldigt seriösa med sina planer annars skulle de inte satsa så här mycket tid och energi som de redan har gjort och kommer att göra framöver. De är här nu i två dagar och budskapet som jag fått från både Plug Power och GravitHy är att de kommer att komma hit allt oftare för de ser en stor potential i det här.

Staden planerar ett nytt industriområde och tanken är att anläggningarna ska placeras där. Enligt Segervall är planläggningen på god väg.

– Vi har en generalplanering och detaljplanering på gång. Naturinventeringar har gjorts i sommar samt även fornhistoriska och kulturhistoriska inventeringar.

– Vi kommer att ha en diskussion med både Plug power och GravitHy om hur vi ska navigera framåt och för att få input av dem om allt från logistik till knutpunkter och volymer i både materia och människor som kommer att finnas på området.

De är väldigt seriösa med sina planer annars skulle de inte satsa så här mycket tid och energi som de redan har gjort och kommer att göra framöver.

Mila Segervall

Just nu är planläggningen a och o för stadens del, men de har också en annan roll i samarbetet.

– Jag skulle gärna se oss som en möjliggörare och en faciliterare. Därför har de också haft en del bilaterala möten där vi knyter ihop dem med andra aktörer som de kan finna synergier med.

Frågor har väckts kring Plug powers finansiella situation då bolaget inte gjort ett enda vinstresultat sedan bolaget grundades år 1997. Men det här oroar inte Segervall.

– Det här är stora långa processer med diverse tillstånd och det är de sakerna jag mera funderar på och att få de processerna att gå i den tid och den takt som de ska göra.

Edouard Oberthür medger att det inte kommer att vara lätt att få ihop finansieringen eftersom det handlar om en hel massa pengar. Men han anser att bolaget har grunden att finansiera projektet.

– Vi lyckades samla ihop fem miljarder dollar för tre år sedan och i början av det här året hade vi ännu två miljarder dollar kvar av det i balansräkningen. Vi kan använda de pengarna för att utveckla det här projektet.

Diskussion om artikeln