Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flera nya chefstjänster inrättas i Raseborg

Raseborg kommer att inrätta en hel del nya tjänster, många av av dem chefstjänster.

Bland de nya tjänsterna finns bland annat en näringslivsdirektör för den nya näringslivs- och sysselsättningssektorn. Raseborg vill också inrätta en tjänst som kommunikations- och förvaltningschef.

Tjänsterna är ett led i Raseborgs pågående organisationsförändring.

Raseborg kommer också att anställa en ny chef för interna tjänster, chef för idrottstjänster, investeringschef, informatör och verksamhetsenhetschef för löneräkning. Dessutom planerar staden också att anställa en ny bibliotekarie och en ny idrottsinstruktör.

Några av tjänsterna vill staden tillsätta redan i november.

Relaterat

Närpes tidigare stadsdirektör Gustav Skuthälla är död

Gustav Skuthälla avled på onsdagen.

Skuthälla verkade som kommun- och stadsdirektör i Närpes under hela 25 år. Närpes blev stad år 1993, under Skuthällas tid vid rodret.

Han pensionerades från posten som stadsdirektör år 2007, men var engagerad inom politik både på hemmaplan och i Bryssel långt efter det.

Skuthälla var också en flitig samhällsdebattör som tog ställning i en bred palett av frågor, han var engagerad i pensionärernas intressebevakning och hann även fungera som ordförande för psykosociala förbundet.

Gustav Skuthälla föddes i Kronoby den 27 september år 1943. Han blev alltså 80 år.

Patrik Nygrén blir ekonomidirektör i Reso

Pargas förra stadsdirektör Patrik Nygrén har valts till ny ekonomidirektör i Reso. Stadsstyrelsen i Reso valde igår enhälligt Nygrén till tjänsten.

Nygrén sade i slutet av september upp sig som stadsdirektör i Pargas, efter en förtroendekris.

Innan Nygrén blev stadsdirektör var han ekonomidirektör i Pargas.

Ett kollage bestående av en bild på Kyrkslättskommunhus och porträtt på två lokalpolitiker.

Dubbla roller väcker missnöje i kommunpolitiken: Deltog hon i mötet som tjänsteman eller politiker?

Reetta Hyvärinens dubbelroll ifrågasätts av vissa politiker.

Ett stort hus en mörk morgon

Över trettio söker tjänsten som näringslivsdirektör i Raseborg

De flesta från annan ort än Raseborg.

Pargas stad ska börja leta efter ny stadsdirektör

Pargas stad letar efter en ny stadsdirektör efter att den tidigare stadsdirektören Patrik Nygrén avgick.

Tjänsten ledigförklaras för viss tid på sju år. Ansökningstiden börjar på onsdag den 18 oktober och slutar den 20 november.

Som intervjugrupp fungerar den arbetsgrupp som utsetts av stadsstyrelsen.

Av den som väljs till tjänsten förutsätts högre högskoleexamen, god förtrogenhet med kommunalförvaltningen samt goda kunskaper i svenska och finska språket.

Tjänsten har en prövotid på sex månader.

Stadsstyrelsen godkände ärendet på sitt möte på måndagen.