Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasaregionens avfallsnämnd hotas med böter på 50 000 euro

Tre sopkärl på en gård.
Bildtext Striden gäller om fastighetsägaren själv ska få beställa avfallstransportör.
Bild: Anne Teir-Siltanen / Yle

NTM-centralen har fått nog. Om avfallsnämnden inte fattar ett nytt beslut om avfallstransporterna som följer lagen blir det böter.

Jurist Anna Karvinen på NTM-centralen i Södra Österbotten konstaterar kort att nämnden måste fatta ett beslut om avfallstransporterna som följer avfallslagen.

Om inte blir det alltså böter på 50 000 euro.

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst säger att NTM-centralens drag var väntat.

Avfallsnämnden har beslutat låta fastighetsägarna själva anlita transportbolag för både fast avfall och slamavfall. Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat strider mot avfallslagen.

Ärendet har dryftats i snart tio års tid och ligger som bäst i Högsta förvaltningsdomstolen.

Oenig nämnd

För ett par veckor sedan svarade avfallsnämnden, utifrån ordförande Anna-Lena Ahlnäs (SFP) beredning, på NTM-centralens begäran om utredning.

Det krävde dock en omröstning. Aira Helala (SDP) kom med ett motförslag om att nämnden svarar NTM-centralen att man har för avsikt att fatta ett beslut enligt avfallslagen på nästa möte. Förslaget förlorade mot Ahlnäs förslag med rösterna 6 mot 5.

I det svar som godkändes säger avfallsnämnden att det är oklart hur de ska agera för att följa lagen.

Men enligt avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst råder det ingen oklarhet om vad som krävs.

– Övergång till kommunalt ordnad avfallstransport. Som det är nu uppfylls inte kraven – vare sig för slam eller för avfall – för att vi ska kunna ha ett system där fastighetsägarna själva anlitar transportör, säger Enell-Öst.

Hon ska nu bereda ärendet till nämndens nästa möte den 12 september. Ett lagenligt beslut ska enligt NTM-centralen vara fattat senast den 30 september.

Vasa stad är ansvarskommun och det är i första hand staden som ska betala eventuella böter.