Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samiska aktivisten Petra Laiti är årets Fredrika: ”Vi har inget annat val än att kämpa vidare”

Aktivisten Petra Laiti utnämns till årets Fredrika - Spela upp på Arenan

Årets Fredrika Runeberg-stipendium går till aktivisten Petra Laiti. Hon har aktivt informerat om samernas situation och fört fram ett samiskt perspektiv i den offentliga debatten.

Petra Laiti är ordförande för den samiska ungdomsföreningen Suoma Sámi Nuora. Under våren har hon lyft fram förtryck som samerna upplever i kampen för en förnyad sametingslag, som ännu inte förverkligats.

Laiti är glad över att jobbet hon gjort erkänns i och med stipendiet, men hon vill dela med sig av uppmärksamheten.

– För mig handlar det inte om ett individuellt pris. Jag känner att jag mottar det för vårt folk och speciellt nu för de samiska ungdomar som varit med och kämpat för våra rättigheter det senaste året.

Aktivisten Petra Laiti deltar i en demonstration.
Bildtext Petra Laiti jobbar för samers rättigheter och att sametingslagen ska förnyas.
Bild: Linda Tammela / Yle

Laiti säger att samernas situation i Finland utvecklas långsamt och i praktiken stagnerat sedan 1990-talet.

Hon vill i framtiden också lyfta fram samernas rätt till självstyre över sina marker och vattendrag.

Ingen förståelse för att samer vill vara ett eget folk

En orsak till att Petra Laiti får årets stipendium är hennes arbete för att motverka rasism. Hon har nyligen tagit del av regeringens styrdokument mot rasism.

– Det som kommer att avgöra är hur de fina orden konkretiseras. Det kommer att vara en utmaning att bevisa att alla i regeringen är med på det de skriver.

Hur tycker du rasismen ser ut i Finland i dag?

– Den är tvåfaldig. Å ena sidan finns den klassiska rasismen om att skälla ut och försöka förnedra den samiska kulturen. Den rasismen är kanske lättare att känna igen.

– Jag tycker också att finländare har en tendens till assimilerande rasism, i och med att samernas identitet som ett skilt folk ifrågasätts. Man tar det nästan som en förolämpning att samer inte vill vara finländare, utan ett eget folk.

En person i samiska kläder höjer en samisk flagga utanför riksdagshuset i Helsingfors.
Bildtext Den samiska ungdomsföreningen demonstrerade utanför riksdagshuset i våras.
Bild: Linda Tammela / Yle

Laiti säger att det synsättet leder till att man inte vill förstå sig på de utmaningar och resursbrister som finns i samernas eget samhälle. Hon ser det också som mycket problematiskt att den allmänna bilden av samisk kultur formats av turismbranschen.

– Vår kultur, våra dräkter, våra sånger, vårt språk exploateras utan att vi är med i det. Det är sorgligt att det fortfarande är situationen.

Varifrån härstammar ditt engagemang?

– Från tvång, tror jag helt enkelt. Det är inte som att vi har något annat val än att kämpa vidare.

Talar för FN om samernas situation i Finland

Petra Laiti har också medverkat i FN:s permanenta forum för ursprungsbefolkningar i New York, där samernas situation som ursprungsfolk i Finland diskuteras årligen. Hon har uttryckt globalt engagemang för samiska frågor och rättigheter.

”Liksom Fredrika strävar också Petra Laiti efter att skapa en mer rättvis och inkluderande värld. Laiti har försvarat mänskliga rättigheter trots den hatretorik hon har mött och hon har inspirerat andra till aktivism”, lyder priskommitténs motivering.

Ateljefotografi av Fredrika Runeberg.
Bildtext Fredrika Runeberg-stipendiet går varje år till någon som arbetat i samma anda som henne.
Bild: SLS, Runebergbibliotekets bildsamling

Fredrika Runeberg-stipendiet delas ut varje år på Fredrika Runebergs födelsedag den 2 september. Hon var författare och en av landets första kvinnliga tidningsredaktörer, som ofta tog ställning för kvinnors rättigheter.

Stipendiesumman på 10 000 euro delas ut av Fredrika Runebergs stipendiefond till en person som arbetat i hennes anda. Fonden grundades år 1986 på initiativ av fil.dr Karin Allardt-Ekelund.

Förutom att vara samhällspåverkare är Petra Laiti också återkommande gäst i Svenska Yles podd Sällskapet, där hon tillsammans med de andra deltagarna talar om nyheter och fenomen i kulturvärlden.