Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Invånare i skärgården oroade då mobiloperatörerna fasar ut 3G-nätet: ”Vi måste kunna lita på att mobilen fungerar överallt”

Uppdaterad 05.09.2023 08:39.
En basstation för bredband mot en gul och molnig himmel.
Bildtext Basstationerna ska klara av några timmars elavbrott.
Bild: Ilkka Klemola / Yle

Houtskärsbon Helge Mattsson är rädd att nedstängningen av 3G-nätet leder till stora problem i skärgården, eftersom mobilnätverken redan nu förorsakar en del bekymmer.

– Det är skrämmande eftersom kapaciteten inte räcker till för att betjäna alla som vill använda 4G, säger Mattsson. Min telefon använder sig ofta av 3G, eftersom det är det enda som fungerar då de snabbare nätverken är överbelastade.

Mattson undrar dessutom hur det går då det redan idag finns flera platser i exempelvis Houtskär där täckningen är dålig.

En man i ylletröja i ett köpcentrum.
Bildtext Helge Mattsson är oroad över hur mobiltelefonerna ska fungera i skärgården i framtiden.
Bild: Samuli Holopainen/Yle

– Frågar du mig är det en säkerhetsaspekt och ett långt steg bakåt i utvecklingen ifall vi inte kan använda mobiltelefonen i skärgården år 2024, säger Mattsson.

99 procent av finländarna bor på områden där 4G och 5G fungerar

Telia, DNA och Elisa har inlett stängningen av sina 3G-nät i olika takt. Elisa har hunnit längst och har redan stängt ned 3G-nätet i Österbotten och mellersta Finland. Nedstängningen har genomförts utan problem och kunderna har inte lagt märke till förändringen i någon större utsträckning, meddelar Elisa i ett pressutskick.

Mobiloperatörerna har förberett nedstängningen sedan 2021 och meddelat sina kunder om att så kommer att ske. I sina pressutskick skriver bolagen att 99 procent av finländarna bor i områden där 4G fungerar bra och att också 5G-nätet ska utvidgas i snabb takt.

Telefonmast syns mellan trädgrenar.
Bildtext Majoriteten av finländarna ska inte lägga märke till en försämring då 3G-nätet stängs.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

– Det är säkert sant men vi som bor i skärgården hör till den där ena procenten som nu berörs och vars vardag försämras, säger Mattsson. Det är som då man gick över från analog till digital-tv och nätverket inte var tillräckligt utbyggt då man drog ner den äldre tekniken.

Trafik- och kommunikationsverket Traficom övervakar nedstängningen

Traficom övervakar att mobiloperatörerna följer kraven på mobiltäckning som lagts upp då nätkoncessionerna har beviljats och övervakar också att stängningen av 3G-nätverket inte förorsakar oskäligt mycket problem för medborgarna.

– Jag kan inte ta ställning till hur det ser ut på ett enskilt geografiskt område. Men eftersom 2G-nätet finns kvar så ska det alltid gå att ringa exempelvis nödsamtal, säger Heidi Himmanen som är ledande sakkunnig för digitala förbindelser vid Traficom.

I de nätkoncessioner som har beviljats Telia, DNA och Elisa är kravet att täckningen för 2G och 4G är 99 procent av landets invånare.

kvinna i varm jacka
Bildtext Arkivbild. Ledande sakkunnig Heidi Himmanen vid Traficom rekommenderar alla att ta kontakt med sin mobiloperatör ifall det uppstår problem. Men ifall det inte hjälper kan man också kontakta Traficom som kan utreda saken.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

– För 3G fanns inget sådant täckningskrav så jag skulle vilja påstå att situationen nu blir bättre, säger Himmanen.

Enligt Himmanen övervakar Traficom att täckningsgraderna håller streck, men då gäller det för medborgarna att ta kontakt och meddela om det uppstår problem.

– Min rekommendation är att först kontakta sin operatör och sedan kanske testa vilken operatör som har den bästa täckningen innan man tar kontakt med oss, säger Himmanen.

Basstationerna ska klara elavbrott på upp till fyra timmar

Beroende på var basstationerna finns ska de utrustas med reservbatterier för att klara elavbrott. Tidigare var kravet för 4G och 5G att de kan fungera i femton minuter.

– Kravet är att basstationerna som sköter 4G ska från och med årsskiftet klara av ett elavbrott på mellan tre och fyra timmar, säger Himmanen. Då det gäller 5G är kravet fortfarande femton minuter eftersom de basstationerna inte är lika viktiga.

Gammal Nokiamodell snäcka.
Bildtext Eftersom 2G-nätet inte stängs kan det kanske löna sig att damma av sina gamla telefoner och ta i bruk dem som reservtelefoner.
Bild: Antti Eintola / Yle

Himmanen betonar att 4G-nätverket blir viktigare än det tidigare har varit och säkerhetsaspekten har betonats då koncessionerna har beviljats.

– Traficom kan göra stickprov vid behov för att granska att basstationerna verkligen klarar av de krav som ställs, säger Himmanen.

Oro i skärgården då 3G fasas ut

3:51

Diskussion om artikeln