Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Oljeläckan i Pojoviken kan hämma fiskynglens utveckling och skada fåglar – viktigt att oljan städas upp fort

Småbåtshamnen som ligger intill olycksplatsen uppger att deras verksamhet inte påverkas av oljeläckaget.

På området där lätt brännolja läckt ut finns både ett fågelskyddsområde och fiskarter som är hotade. Ju längre oljan ligger kvar i vattnet desto långvarigare skador kan det bli i naturen.

Lätt brännolja har läckt ut i Pojoviken till följd av en oljeolycka. Med hjälp av bommar har räddningsverket försökt hindra oljan att sprida sig längre ut i vattnet.

Forskare Lauri Kuismanen vid Finlands miljöcentral berättar att lätt brännolja flyter lättare på ytan än andra tyngre oljor. Därför är det lättare att samla upp den med hjälp av bommar.

Musslorna filtrerar vattnet och kan därför hålla oljan i sig en längre tid

Lauri Kuismanen

– Det är ju en väldigt bra start också av den orsaken att oljeläckan inte är ute i öppna havet där den kan sprida sig lättare och är svårare att begränsa. Nu är den i ett mera skyddat område där oljan inte sprids lika fort, säger Kuismanen.

Lätt brännolja kladdar inte ner fåglar lika mycket

Oljeolyckor får en ofta att tänka på fåglar med sina vita fjäderdräkter dränkta i svart olja, men lätt brännolja är inte lika farlig för fåglar som andra tjockare oljor. Den lätta brännoljan kladdar inte ner fåglarna på samma sätt.

– Men oljan kan ändå vara giftig för fåglarna om de får i sig av den via munnen eller om den kommer i kontakt med deras hud, säger Kuismanen.

Området där oljan läckt ut är ett Natura-fågelskyddsområde som fungerar som viloplats för både små- och storlom. Men även andra fåglar som finns på området kan råka illa ut på grund av oljeläckan.

Drönarbild över oljeläckaget i hamnområdet i Skuru.
Bildtext Gränsbevakningsväsendet uppger att de kommer att utreda olyckan.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Olja kan skada djurens utveckling

Förutom fåglar kan också bland annat fiskar och musslor ta skada av lätt brännolja. Området där oljan läckt ut är viktigt för flera fiskarter. I Pojoviken finns också så kallade vandringsfiskar som är hotade och oljan kan vara skadlig för deras fiskyngel.

– Lätt brännolja är inte akut giftig så hur den påverkar fiskynglen kan man kanske se först lite senare, säger Kuismanen.

Lyckas de städa upp oljan snabbt hinner den inte sprida sig så mycket och det avgör hur långsiktiga skador oljeläckaget har på naturen

Lauri Kuismanen

När fiskynglen får i sig olja kan det störa fiskens utveckling. Det samma gäller för andra djur och organismer.

Musslor lever på bottnen och kommer inte genast i kontakt med oljan eftersom den i vindstilla förhållanden mestadels hålls vid vattenytan. Men skulle det blåsa så att vattnet blandas om, kan musslorna få i sig av oljan.

– Musslorna filtrerar vattnet och kan därför hålla oljan i sig en längre tid, berättar Kuismanen.

Om musslorna får i sig olja påverkar det också de djur som äter dem, till exempel fåglar.

Hur oljeläckan i Pojoviken kommer att påverka naturen på området ser man först längre fram, men enligt Kuismanen är det möjligt att till exempel fiskyngel och musslor kan dö till följd av den.

– Lyckas de städa upp oljan snabbt hinner den inte sprida sig så mycket och det avgör hur långsiktiga skador oljeläckaget har på naturen, säger Kuismanen.

Småbåtshamnen: tur i oturen att läckaget inträffade nu

Intill kajen för lastfartyg i Skuru hamn ligger flera bryggor för småbåtar. Oljebommarna stänger nu in hela småbåtshamnen och båtarna som ligger förtöjda där. Tom Nylund, från företaget Special Marine som driver småbåtshamnen, menar ändå att deras verksamhet fortsätter som normalt under tiden oljebekämpningen pågår.

Olja i vatten intill en strand.
Bildtext Oljan har spridit sig längs med stränderna i viken. Olycksområdet gränsar bland annat till naturskyddsområdet Malholmen.
Bild: Pia Santonen / Yle

– Tur i oturen inträffade läckaget nu och inte om en månad när båtsäsongen lider mot sitt slut och många för båten till vinterförvaring. Då är det betydligt mera trafik i hamnen, säger Tom Nylund.

Oljebommarna stänger in hela viken, men småbåtshamnen är ändå öppen. Ifall man måste komma ut med en båt kan man öppna oljebommarna tillfälligt och köra igenom, berättar han.

– Just nu hjälper också vinden till och trycker oljan närmare stranden vilket också hjälper räddningsarbetet.

Gränsbevakningen uppger att de utreder olyckan, men vill inte kommentera fallet eftersom det är frågan om en pågående utredning.

Diskussion om artikeln