Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Strul då svenska översättningar fattas i patientdatasystemet Apotti – HUS har skickat ut patientbrev på blandspråk

Uppdaterad 04.09.2023 16:35.
En sjukskötare går genom ett sjukhus.
Bildtext På grund av att fritt skriven text inte kan översättas automatiskt får svensktalande patienter kallelsebrev på blandspråk.
Bild: Jari Kovalainen / Yle

HUS har fått patientrespons om kallelsebrev på blandspråk, och enligt Apottis utvecklingsdirektör handlar det om ett antal översättningar som ännu inte gjorts av HUS.

HUS har skickat ut kallelsebrev som blandar svenska och finska till svensktalande patienter. Problemet togs upp på HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnds möte i torsdags.

– Bakgrunden är att det kommer in en del patientrespons gällande blandspråk i kallelsebreven, och därför har vi bett Apotti och HUS it-förvaltning förklara vad det här beror på och hur man kan åtgärda problemet, berättar Nina Colliander-Nyman som är utvecklingschef inom HUS-sammanslutningen.

Apottis utvecklingsdirektör Heikki Onnela berättar att det i de här fallen rör sig om att de svenska översättningarna ännu inte är insatta i Apotti.

– HUS har ännu inte översatt allt material, till exempel ankomstinstruktioner och olika typer av tidsbokningar. När översättningarna är klara behöver vi föra in dem i Apotti. I dagsläget vet jag inte när vi blir klara med det.

Automatisk översättning med hjälp av mapping

När de svenska termerna förts in i Apotti kan automatisk översättning implementeras genom så kallad mapping. På så vis vet systemet vilken finsk term som motsvarar den svenska.

Det här är möjligt eftersom dokumentationen i Apotti är strukturerad, vilket betyder att man följer en på förhand fastställd struktur för informationen snarare än att skriva fri text, säger Onnela.

– Vi har många strukturerade element i Apotti men mappingen har inte byggts än i alla fall.

När detta gjorts minskar blandspråket i kallelserna avsevärt men helt kvitt blandspråket blir vi inte.

Fritt skriven text kan inte översättas i Apotti

I vårdpersonalens dokumentation finns vanligtvis både standardrubriker och text som vårdpersonalen skrivit fritt, förklarar Onnela.

– Standardrubrikerna, vissa fraser och även de vanligaste utlåtandena, såsom Folkpensionsanstaltens A, B och C-utlåtanden har översatts i Apotti av våra översättare. Med hjälp av mapping kan de översättas automatiskt, men det fungerar inte med fritt skriven text.

Utmaningen är på så vis att det språk som vårdpersonalen skriver meddelandet på också är det språk som syns i meddelandet till patienten om det inte översätts manuellt, säger han.

– På grund av det här kommer vi alltid att ha patientmeddelanden på blandspråk om vårdpersonalen skrivit meddelandet på finska till att börja med.

Översättare används inom kommunerna

Eftersom det ännu inte finns tillförlitlig översättningsteknik för fri text så finns det en översättningsprocess inom kommunerna och sannolikt också inom välfärdsområdena, så att de språkliga rättigheterna uppfylls, säger Onnela.

Meddelandet går till en översättare, och därefter skickas det till patienten.

– Jag har själv arbetat som läkare i en tvåspråkig kommun sedan början av 2000-talet och redan då förekom utlåtanden på blandspråk. Översättarna översatte läkarnas utlåtanden men jag tror inte att någon översatte kallelserna.

AI-baserade översättningsverktyg lösningen?

– Jag hoppas på att översättningssystem som grundar sig på artificiell intelligens så småningom ska förse oss med en tillförlitlig automatiserad översättning av fritt skrivna patientmeddelanden, men vi är inte där än. Dessutom måste man vara försiktig med automatiserad översättning inom vården, säger Onnela.

Han menar ändå att det skulle vara en förbättring om det fanns en översatt botten som vårdpersonalen sedan kan granska.

Redigerad 4.9.2023 klockan 7:45 med ett förtydligande om att svenska och finska blandats i kallelsebreven.