Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Allt fler och allt yngre finländare söker vård för sitt missbruk – många har svårt att sluta dricka efter semestern

kvinna sitter i soffa med vinglas i handen, håller andra handen för ögonen
Bildtext Det tar i medeltal tio år innan man söker vård för alkoholmissbruk.
Bild: Viktor Cap 2018

I slutet av sommaren ökar behovet av missbruksvård eftersom många inte klarar av att sluta dricka efter semestern. Tröskeln för att söka missbruksvård har också blivit lägre.

Varje år ökar antalet finländare som söker vård för sitt missbruk och klienterna blir allt yngre även om majoriteten av dem fortfarande är mellan 20 och 40 år.

– Alkoholen är fortfarande den vanligaste orsaken till att man söker missbruksvård, men blandmissbruket ökar väldigt snabbt, i synnerhet när det handlar om unga vuxna. De som söker vård enbart för alkoholmissbruk är oftast lite äldre.

Enligt A-Klinikens medicinska chef Ulriika Sundell finns det flera orsaker till att fler söker vård. För det första söker folk missbruksvård med lägre tröskel, och hälsovården har också blivit bättre på att hänvisa patienterna till missbruksvård.

Utbudet av droger har också förändrats och numera är det enkelt att beställa droger med hemleverans. Ofta får man så kraftiga symptom när man avslutar ett blandmissbruk att få klarar av att göra det på egen hand.

Fler söker vård efter semestern

Enligt Sundell har många av dagens missbruksproblem sitt ursprung i lågkonjunkturen på 1990-talet. Då gjorde man stora nedskärningar i hälsovården. När människor inte fick den vård de behövde ökade deras problem och efterlämnade trauman hos den yngre generationen.

– Just nu söker många av dem som var barn på 1990-talet missbruksvård, säger Sundell.

Somrarna utgör en lugnare period i missbrukarvården och när semesterperioden slutar syns en tydlig ökning som till stor del har att göra med alkoholbruk bland personer i arbetsför ålder. Här handlar det ofta om fall där man använt alkohol under hela semestern och får panik när det är dags att börja jobba igen och man inte klarar av att sluta dricka.

– Då kan ett vårdtillfälle bli avgörande och leda till förändring, säger Sundell.

Sundell bedömer att det är många som fortfarande inte uppfattar alkohol som ett skadligt rusmedel. En del kanske också tänker att så länge man bara använder alkohol har man inget missbruksproblem. Därför tar det i medeltal tio år innan man söker missbruksvård på grund av alkoholbruk.

Här kan du få hjälp:

Du kan kontakta din närmaste hälsostation om du har problem med alkohol eller droger.

Du kan också kontakta företagshälsovården.

Droglänkens sida kan du utvärdera din egen risk för missbruk.

Här hittar du Anonyma Alkoholisters svenska grupper

Och här finns Anonyma Narkomaners svenska grupper

Journummer till understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård: 040 2435798

Källa: STT