Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Västra Finland är landets matbod – odlingarna där tryggar försörjningsberedskapen

En grön traktor arbetar på en åker.
Bildtext Jordbruket i västra Finland har sedan 2014 fått 84 miljoner euro i stöd för landsbygdsfinansiering från EU. Det har hjälpt företagen att nå nya metoder, nå utomlands och övergå till mer hållbara energiformer.

I västra Finland finns 20.000 företag inom jordbruk och trädgård. De står för en stor del av den inhemska livsmedelsproduktionen, och enligt NTM-centralerna kan området med fog kallas Finlands matbod.

På det aktuella området finns landskapen Österbotten, Mellersta och Södra Österbotten, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta. Av allt svinkött som producerades i Finland år 2021 kom mer än 80 procent från de här landskapen och för fjäderfäkött är siffran 90 procent.

– Landskapen i västra Finland är betydande livsmedelsproducenter. För en fungerande livsmedelskedja är det av största vikt att primärproducenterna är aktiva och investerar, säger utvecklingsansvarig Anne Värilä på NTM-centralen i Birkaland.

Då det gäller grönsaker från växthus kom nästan hela landets produktion (95 procent) från västra Finland. Inom frilandsodlingen av grönsaker för matproduktion var motsvarande siffra 65 procent.

Ungefär hälften av bröd- och foderspannmålen i landet produceras i västra Finland.

Flera hundra miljoner euro i stöd

Området har sedan 2014 fått mer än 84 miljoner euro i landsbygdsfinansiering från EU.

Dessutom har jordbruket fått understöd på 426 miljoner euro. Det har enligt NTM-centralerna möjliggjort att livsmedelsproduktionen har tagit stora steg framåt. Det har i sin tur haft en stor inverkan på ekonomi, export och sysselsättning på området.

– Med hjälp av finansieringen har många företag i livsmedelsbranschen kunnat utveckla nya innovationer för marknaden, säger utvecklingsexpert Petri Svanbäck på NTM-centralen i Österbotten.

Han tar som exempel Mö Foods havreprodukter som tillverkas i Lochteå och företaget Kyrö Distillery som blivit känt ute i världen.

Förädling på 1000 ställen

På det aktuella området finns mer än 1 000 verksamhetsställen för förädling av livsmedel och drycker. En arbetsplats inom livsmedelsbranschen beräknas leda till att det uppstår tre arbetsplatser på annat håll i samhället.

– Livsmedelskedjan på vårt område har vilja och potential att växa även i framtiden. Tillväxten måste garanteras med tillräcklig finansiering även i framtiden, säger utvecklingschef Johanna Mattila på NTM-centralen i Egentliga Finland.

Livsmedelsproduktionen ger också avsevärda exportinkomster, cirka 1,8 miljarder euro årligen.