Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå vatten gräver på Biskopsgatan – påverkar trafiken och bussarnas rutter

Bildtext Biskopsgatan går genom centrala Borgå.
Bild: Yle/ Ellen Henricson

Vattenverket ska sanera vattentjänstnätet vid Biskopsgatan i Borgå centrum under vecka 36. Jobbet fortsätter under flera veckor.

Vatten- och avloppsnätet saneras på området och Borgå vatten ska bygga ett separat dagvattennät på de avsnitt där det saknas.

Biskopsgatan stängs för fordonstrafik mellan Alexandersgatan och Stadshusgatan på onsdag, den 6 september.

Det ska ändå gå att hämta och lämna kunder vid läkarcentret Fenix fastän vägen annars är stängd. Gång- och cykeltrafiken dirigeras längs västra sidan av Biskopsgatan.

Arbetet beräknas ta cirka sju veckor.

Biskopsgatan 15 i Borgå.
Bildtext På den här vägsträckan ska Borgå vatten sanera rör.
Bild: Yle/Sofia Strömgård

Ändringar i busstrafiken

Arbetet orsakar ändringar i busstrafikens rutter. Bussbolaget Kaj Forsbloms skärgårdsturer från plattform 6 (Kråkö, Vessö, Vålax, Ebbo, Pellinge) startar från Fredsgatan i stället för från torget. De här linjerna kommer inte till torget utan kör rutten Brunnsgatan-Stadshusgatan-Fredsgatan.

Övrig busstrafik kör som normalt från torget. Turerna som normalt kör via Biskopsgatan till Alexandersgatan kör via Mannerheimgatan och Fredsgatan till Alexandersgatan medan arbetena pågår.

Ändringar i hållplatser

De två busshållplatserna söder om Alexandersgatan på Biskopsgatan flyttas till Fredsgatan.

Hållplatsen på Alexandersgatan 9 stängs och påstigningen är vid hållplatsen Alexandersgatan 15.

Hållplatsen på Biskopsgatan vid torget flyttas till stationsområdet under den tid då kopplingsarbetet vid Biskopsgatan och Stadshusgatans korsning görs, vilket är under ungefär tre dagar vecka 37. Det finns ett meddelande om ändringarna vid hållplatsen.

Ändringarna gäller från och med 6.9. Kartor över jobbet och hållplatser finns på Borgå vattens webbsida.