Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

I Helsingfors har det varit avgiftsfritt att besöka läkare, men det här kan snart ändras – orsaken är att staten numera står för finansieringen

Läkare med stetoskop mot flickas rygg.
Bildtext Social- och hälsovårdsministeriet har slagit fast tak för avgifterna. Avgiften för läkarbesök är högst 20,90 euro. Avgiften tas ut högst tre gånger per år per vårdcentral. Alternativt kan en årsavgift på högst 41,80 euro tas ut.
Bild: Mostphotos

Helsingfors kan igen ta i bruk en avgift för besök på vårdcentralen. Orsaken är både statens strikta ramar för finansieringen och att regeringen vill att avgiften är den samma i hela landet.

Frågan om vården på en vårdcentral i Helsingfors ska kosta har igen seglat upp på den politiska agendan.

Sedan början av 2013 har besök på vårdcentraler hos läkare, sjukskötare eller annan yrkesperson inom vården varit avgiftsfria, men nu föreslås en avgift för att balansera ekonomin.

I bakgrunden finns vårdreformen och statens strikta ramar för vad vården får kosta. Helsingfors är ett eget välfärdsområde.

Förslaget om att återinföra avgiften finns med i ett förändringsprogram som behandlas av social-, hälsovårds- och räddningsnämnden i Helsingfors tisdagen den 5 september. En avgift beräknas ge intäkter på 8 miljoner euro.

Sammanlagt behöver Helsingfors spara 100-200 miljoner euro under åren 2023-2025.

Daniel Sazonov i kavaj utanför stadshuset i Helsingfors.
Bildtext Daniel Sazonov är biträdande borgmästare med ansvar för social-, hälsovårds- och räddningssektorn i Helsingfors.
Bild: Matti Myller / Yle

”Oberoende av Helsingfors beslut i saken kommer en avgift sannolikt att införas”

Biträdande borgmästare med ansvar för social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Daniel Sazonov (Saml) säger att Helsingfors inte kan ha en egen linje när det gäller vårdavgiften.

– På andra håll i landet finns en avgift för besök på vårdcentralen. I regeringsprogrammet står att avgifterna ska förenhetligas på riksnivå. Oberoende av Helsingfors beslut i saken kommer en avgift sannolikt att införas under den här regeringsperioden, säger Sazonov till Svenska Yle.

Finansieringen för vården och räddningstjänsterna kommer i och med vårdreformen helt och hållet från staten. Staten lägger därför upp ramen för vad vården får kosta.

– Jag tänker själv att det är bra att Helsingfors redan nu inför det här om regeringen vill att alla välfärdsområden uppbär en avgift. Istället för att försöka spara 8 miljoner euro någon annanstans, säger Sazonov.

”Vi försöker spara så att det inte syns på vården”

Maaret Castrén (Saml), som sitter i social-, hälsovårds- och räddningsnämnden jobbar själv inom vården, som verksamhetschef vid HUS-sammanslutningen. Hon säger att det alltid är bra att man ser över hur pengarna används inom vården.

– Vi försöker spara så att det inte syns på vården. Primärvården och specialvården borde granskas. Nu kan en patient röntgas både inom primärvården och inom specialvården, säger Castrén.

Någonting måste göras för att kunna ge den vård som behövs.

Vad anser du om att införa avgifter vid vårdcentralerna?

– Någonting måste göras för att kunna ge den vård som behövs. Avgifterna är inte stora och de som inte har råd får hjälp med det, säger Castrén.

”Det är en social hänsyn att inte kräva avgifter”

Men förslaget om en vårdavgift stöter också på motstånd i nämnden.

– Det kostar mer än det smakar eftersom avgifterna ofta går till indrivning. Levnadskostnaderna i Helsingfors är dessutom så höga att staden bör gå invånarna till mötes där man kan, säger nämndmedlemmen Björn Månsson (SFP).

– De som använder vårdcentraler är personer som inte har rätt till företagshälsovård, det vill säga barn, arbetslösa och pensionärer. Dessa grupper har de lägsta inkomsterna. Det är en social hänsyn att inte kräva avgifter av dem, säger Månsson.

Enligt Månsson har SFP ännu inget gruppbeslut om hur partiet ställer sig till avgifter vid vårdcentralerna.

De gröna motsätter sig

Inom De gröna finns också motstånd mot förslaget.

– Det är mycket som krävs för att vi ska gå med på att återinföra avgiften. Jämlikhet inom hälsovården är en viktig princip som vi bör hålla fast vid. Jag är rädd för att nedskärningar inom vården undergräver den offentliga hälsovården, säger Johanna Nuorteva (Gröna).

– Staten kan i något skede förutsätta att avgifter tas i bruk och det är den största utmaningen i den här situationen, säger hon.

Nämnden fattar ännu inget beslut i ärendet på tisdagens möte.

Diskussion om artikeln