Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Korsholms kommunfullmäktige vill inte se nytt naturskyddsområde

Kommunfullmäktige i Korsholm tog under sitt möte på måndagskvällen starkt avstånd från Forststyrelsens planer på att inrätta ytterligare ett naturskyddsområde i Kvarken på kommunens område.

Fullmäktige understödde därmed en motion som ifjol lämnades in av Stig Beijar (SFP), med flera, i ärendet.

Kommunstyrelsen har redan tidigare slagit fast att Korsholm anser att inget skyddsområde bör inrättas. Enligt fullmäktigeordförande Christoffer Ingo (SFP) skärpte fullmäktige enhälligt kommunens linje ytterligare.

– Fullmäktige markerar kraftigt emot inrättandet av det här området och ger våra tjänstemän ett starkt mandat att agera utifrån, säger Ingo.

Korsholm kräver att Miljöministeriet och Forststyrelsen utreder vad befintliga skyddsprogram resulterat i.

Relaterat

I Korsholm och Larsmo är arbetsförmågan bra

Korsholm och Larsmo återfinns i topp tio av de kommuner i landet där arbetsförmågan är som bäst, detta enligt Folkpensionsanstaltens och THL:s siffror.

Arbetsförmågan är som bäst i Södra Finland och bäst är den i Grankulla, Esbo och Sibbo. Med i toppen finns också två österbottniska kommuner; Korsholm och Larsmo.

Mest arbetsoförmögna finns i Östra och i Norra Finland. Sämst är den i Rautavaara, Tuusniemi och Kaavi i Norra Savolax.

Indexet för arbetsoförmåga beskriver regionala skillnader i fråga om sjukpension, sjukdagpenning och yrkesinriktad rehabilitering.

De stora skillnaderna mellan kommunerna beror bland annat på befolkningens levnadsvanor, åldersfördelningen, sysselsättningssituationen och inkomstnivån.

Försök med skolskjuts till två adresser för Korsholmselever

Sen början av året har de Korsholmselever i årskurs 7-9 vars föräldrar bor på olika adresser rätt till skolskjuts till och från båda hemmen.

Nu har en första uppföljning av försöket gjorts och den visar att det inte blir några stora merkostnader för kommunen och enligt bussbolaget har det inte orsakat några problem för dem heller.

Enligt bildningsutskottets ordförande Yngve Lithén (SFP) är det ändå förvånansvärt få elever som använt sig av möjligheten till skolskjuts från båda hemmen.

Endast en fjärdedel av de kring 80 elever som har rätt till skolskjuts till och från två adresser använder sig av möjligheten.

Försöket pågår till läsårets slut och utskottet tar då ställning till om försöket blir permanent och godkänns som ett nytt skjutskriterium.

Polisen grep maskintjuvar i Vasa och Korsholm

Polisen i Österbotten har gripit flera personer misstänkta för att ha stulit arbetsmaskiner i Vasa och Korsholm.

En maskin som stals från körövningsbanan på Alskatvägen i Vasa i november hittades i Sundom. Den misstänkta tjuven är känd av polisen sedan tidigare. Maskinen har lämnats tillbaka till ägaren.

I samband med husrannsakningar har polisen också hittat tre grävskopor som stals från ett vägbygge på Lillkyrovägen i Korsholm i november, samt en markvibrator som anmälts stulen i Höstves i Vasa.

Även personerna som misstänks för de stölderna är kända av polisen sedan tidigare.

Polisen meddelar också att helgen var lugnare än normalt i Österbotten. Under veckoslutet hade man 540 uppdrag. I de flesta av fallen handlade det om rattfylleri, misshandel eller berusade personer.

I Karleby körde en personbilsförare av vägen på riksväg 8 natten till söndag. Personen misstänks för grovt rattfylleri.

En kvinna håller i en bok

Jane Trygg-Kaipiainen ville lära känna sin hemkommun – skrev bok om Korsholms byar

Boken baserar sig på tidigare utgivna historiker.