Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Stadsstyrelsen i Vasa ryter till mot Vasaregionens avfallsnämnd

Under stadsstyrelsens möte på måndagskvällen föreslog ledamot Jorma Kivimäki (SDP), understödd av Lotta Alhonnoro (Gröna), att stadsstyrelsen uppmanar avfallsnämnden att agera enligt NTM-centralens beslut.

Avfallsnämnden har i många år tvistat kring frågan hur transporterna av brännbart avfall och slam ska ordnas och fattade nu i sommar beslutet att fastighetsägarna själva får anlita transportbolag.

Det här har både NTM-centralen och Vasa förvaltningsdomstol konstaterat strider mot avfallslagen. Enligt NTM-centralen ska transporten samordnas av kommunen och myndigheten hotar nu nämnden med 50 000 euro i böter ifall den inte korrigerar sitt beslut.

Vasa stad är ansvarskommun i ärendet och därför är det i första hand staden som skulle betala eventuella böter. Kivimäkis förslag godkändes enhälligt av stadsstyrelsen.

Relaterat

En brunhårig kvinna står i en trappa. Kvinnan har svarta glasögon och en blommig blus.

Avfallsnämnden ändrar sig inte: ”En låst situation”

Avfallshanteringschefen är frustrerad över situationen.

Återvinningsstationen i Box i Sibbo har stängt

Rinkis återvinningsstation i Box i Sibbo har stängt på markägarens initiativ. Det finns åtminstone inte ännu några planer på att öppna en ersättande återvinningsstation i närheten.

Närmaste insamling av papper, kartong, kläder, glas och metall finns på S-Markets gård och insamling av plast på K-Supermarkets gård i Söderkulla.

En ekopunkt för insamling av hushållens förpackningssavfall finns också i Kalkstrand och i Kullo.

Fler kommuner i Egentliga Finland får insamlingskärl för avlagda textilier

Nu ska också resten av kommunerna som tillhör Sydvästra Finlands avfallsservice få insamlingskärl för avlagda textilier.

Det här gäller Rusko, S:t Mårtens, Masku, Nousis och Virmo. Insamlingskärlen finns vid ekopunkterna i slutet av veckan.

Textilierna sorteras och efter det funderar avfallsbolaget på hur de kunde återanvändas.

Råvaran används bland annat för att tillverka kläder, hemtextilier och isoleringsmaterial.