Hoppa till huvudinnehåll

Abimix

Skriver du studenten nu i höst – här hittar du länkar till alla studentprov

Abiturient kopplar i en stickkontakt inför studentskrivningarna.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

På måndag, 11 september, inleds höstens studentskrivningar i landets alla gymnasier. Det första provet är, som vanligt, provet i modersmålets läskompetens.

Måndag 11.9

Provet i modersmålets läskompetens

Läskompetensprovet består av två delar, där den ena delen handlar om fack- och medietexter och den andra om fiktion och skönlitteratur. Skribenterna väljer en uppgift ur vardera del och besvarar totalt två uppgifter av de fyra som erbjuds i provet.

Här hittar du censorns tips inför provet i läskompetens.

Onsdag 13.9

Psykologi

Filosofi

Historia

Fysik

Biologi

Realproven är på sätt och vis ett slags mognadsprov. Den som behärskar gymnasiekursernas innehåll och dessutom kan skriva på ett trovärdigt sätt, med korrekt terminologi, visar att den är mogen - och har goda förutsättningar att klara sig bra i proven.

På torsdag 21.9 är det dags för religion, livsåskådningskunskap, samhällslära, kemi, geografi och hälsokunskap.

Här hittar du censorernas tips inför realproven.

Fredag 15.9

Engelska, lång lärokurs

Franska, lång lärokurs

Spanska, lång lärokurs

Tyska, lång lärokurs

Ryska, lång lärokurs

Språkproven testar förmågan att lyssna, läsa och skriva på olika språk. Vissa uppgifter försöker också simulera muntlig kommunikation i skrift.

Här är censorernas tips inför studentproven i främmande språk.

Måndag 18.9

Finska, medellång lärokurs

Finska, lång lärokurs

Proven i finska testar den grammatik och det ordförråd som ingår i gymnasiets kurser. Att plugga ordlistor och öva in kursernas grammatik är således viktigt. Men att också kunna tillämpa språket i sin egen vardag och använda det på en personlig nivå är en stor tillgång i proven.

Här hittar du censorns tips inför provet i finska.

Tisdag 19.9

Matematik, kort lärokurs

Matematik, lång lärokurs

I studentprovet i matematik, både kort och lång, ska man kunna kombinera de olika kurser i matematik man har gått under hela gymnasietiden.

Studentprovet i matematik testar alla kursers innehåll på en gång. Det kan hända att en enda uppgift kombinerar saker som man har gått igenom på separata kurser, och förstår man då främst enskilda saker kan det hända att man inte kommer så långt.

Här hittar du censorns tips inför provet i matematik.

Om du ska skriva kort matematik och tycker att ett A är tillräckligt kan du kolla de här tipsen.

Torsdag 21.9

Evangelisk-luthersk religion

Ortodox religion

Livsåskådningskunskap

Samhällslära

Kemi

Geografi

Hälsokunskap

Fredag 22.9

Modersmålsprovet i skrivkompetens

I skrivkompetensprovet ska skribenten med hjälp av material skriva en text som är diskuterande, öppnar perspektiv eller tar ställning. Provet är uppbyggt kring ett specifikt och relativt omfattande tema. I provet ingår 5–7 ämnen av vilka skribenten väljer ett.

Här hittar du censorns tips inför provet i skrivkompetens.

Svenska som andraspråk

Måndag 25.9

Engelska, kort lärokurs

Franska, kort lärokurs

Spanska, kort lärokurs

Tyska, kort lärokurs

Ryska, kort lärokurs

Italienska, kort lärokurs

Portugisiska, kort lärokurs

Latin, kort lärokurs