Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Detaljplanen för Pyttis flygplats godkändes – resandet kan ge både nya jobb och ett mervärde till kommunen

Uppdaterad 06.09.2023 05:30.
Kaféet, flygplanshallar och ett flygplan på Pyttis flygplats.
Bildtext Detaljplanen ger möjlighet att utveckla både flygtrafiken och företagsamheten på flygplatsen.
Bild: Hanna Othman / Yle

Pyttis kommunfullmäktige godkände detaljplanen för flygplatsen Helsinki-East Aerodrome måndagen den 4 september. Planen öppnar för kommersiell verksamhet i området och kan ge fler jobb.

Flygplatsen ligger ungefär tre kilometer sydväst från Pyttis kyrkby och gränsar till riksväg 170 i norr och till Kyrkvägen i öst. Det godkända områdets totala areal är 88,45 hektar och ligger i sin helhet på fastigheten Redstone.

Detaljplanen gör det nu möjligt att öka byggmassan på området och utveckla området för både flygtrafik och annan kommersiell verksamhet. Kommundirektör Terhi Lindholm bekräftar att fullmäktiges beslut var ett stort steg framåt för kommunen.

– Det är fint att vi fick ett avgörande beslut om detaljplanen där fullmäktige var enigt, säger Lindholm.

Enligt Lindholm ges företag, olika aktörer och invånarna ett bra utgångsläge för att utveckla flygplatsen och verksamheten där.

– Invånarna gynnas av att det uppstår fler arbetsplatser, och av att resandet utvecklas som i sin tur ger ett mervärde.

Terhi Lindholm framför ett flygplan.
Bildtext Kommundirektör Terhi Lindholm ser stor potential i flygplatsen för hela kommunen. Arkivbild.
Bild: Hanna Othman / Yle

När flygplatsen invigdes 2017 saknades ett slutgiltigt verksamhetstillstånd och miljötillstånd. Efter hand har tillstånd beviljats, men samtidigt har invånare överklagat olika beslut som gällt området, verksamheten och detaljplaneutkastet från 2022.

Det nu godkända planförslaget utarbetades sedan på basis av utlåtanden, respons och en omfattande trafikutredning.

Kommundirektören betonar att en godkänd detaljplan gör situationen klarare för alla parter på flera plan.

– Det är också känslomässigt viktigt att saker går framåt, eftersom vi fått arbeta hårt med alla överklaganden. Beslutet kommer nog att göra saker klarare i fortsättningen, också för kommuninvånarna som får se positiva följder av flygplatsens verksamhet när de förverkligas, säger Lindholm.

Centrala ändringar som gjordes till planhandlingarna var att industribyggnader inte får placeras på grundvattenområden och att byggnader måste kopplas till kommunens vatten- och avloppsnätverk.

Områdets miljövärden får inte riskeras avsevärt som följd av detaljplanen. Det gäller till exempel ljudnivåer och buller som kan påverka Natura-området vid Sandnäsfjärden och Tysfjärden samt Valkmusa nationalpark.

Enligt planen kan man också anlägga friluftsleder och byggnader som är avsedda för dem på området. Rekreation ska vara möjlig och med iakttagande av flygfältsområdets egenskaper.

Pyttis kyrkby kan få ett lyft

Broby på sju kilometers avstånd från flygplatsen är kommunens kommersiella centrum. Pyttis kyrkby som ligger betydligt närmare är idag ett väldigt lugnt bostadsområde utan affärer och kommunal service.

– Vi har precis påbörjat en utvecklingsplan för området kring flygplatsen och kyrkbyn som vi ska jobba med under de närmaste månaderna, säger Terhi Lindholm.

Idén är att utveckla området som helhet till ett trevligare och mer funktionellt område som lockar både nya invånare och företagare.

Diskussion om artikeln