Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Chefsekonom tror att byggbranschen fortsätter dyka – men ser inte kollaps à la 1990-talet

Uppdaterad 06.09.2023 09:20.
Byggarbetare i en kran arbetar med fasaden på ett nybyggt hus.
Bildtext Fler konkurser befaras i byggbranschen.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Allt färre nya bygglov tyder på att problemen inom byggbranschen bara förvärras. Risken att också bankerna drabbas är ändå liten, bedömer Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Byggbranschen har problem.

– Antalet beviljade bygglov har kommit ner kraftigt och det börjar småningom påverka byggaktiviteteten. Tyvärr går allt fler byggföretag i konkurs, säger Aktias chefsekonom Lasse Corin.

Byggbranschen utgör hela 15 procent av den finska ekonomin, vilket Corin har lyft fram i ett blogginlägg. Det är en klart större del än de flesta andra EU-länderna.

– Arbetslösheten kommer att öka och det påverkar också resten av ekonomin.

Nu reagerar också regeringen. På tisdagen meddelade Finansministeriet och Miljöministeriet att en arbetsgrupp ska utreda vad problemen kan få för följder för samhällsekonomin och om det behövs några åtgärder.

Antalet konkurser i byggbranschen ökade under finanskrisen, minskade sedan under flera år och ökar nu igen sedan ungefär 2019.
Bildtext Konkursansökningarna i byggbranschen har ökat det senaste året.

Kommer att bli värre

Lasse Corin har dystra besked om framtiden.

– Jag tror inte att vi ännu har sett det värsta. Det byggs fortfarande, men det handlar allt mer om projekt som påbörjades för en tid sedan. När de blir klara så kommer det inte så mycket nya projekt.

De senaste åren har det byggts en massa nya bostäder, men nu har efterfrågan rasat.

Vad är orsaken till problemen, har det byggts för mycket?

– Det är svårt att säga om det har byggts för mycket. Den största förändringen är att räntan har stigit betydligt.

Porträtt av Lasse Corin.
Bildtext Lasse Corin, chefsekonom på Aktia, säger att färre bygglov tyder på att byggbranschens problem blir värre.
Bild: Pekka Tynell / Yle

För ett drygt år sedan var den vanligaste referensräntan för bostadslån, 12 månaders Euribor, omkring 0 procent. Nu har den stigit till 4 procent.

– Det betyder att det har blivit betydligt dyrare att köpa bostäder. Köparna är inte villiga att betala samma pris som förut, det leder till färre bostadsaffärer, mindre efterfrågan och det påverkar byggaktiviteten.

”Bankerna är förberedda”

Byggsektorn är ofta den första som påverkas om det går bättre eller sämre för ekonomin som helhet.

– Konjunktursvängningar är väldigt stora i byggsektorn och just därför har den en stor betydelse för ekonomin, säger Lasse Corin.

Antalet nybyggen har gått upp och ner de senaste tio åren. Sedan 2022 pekar kurvan neråt.
Bildtext De senaste två åren har antalet nybyggen minskat.

Han ser ändå inte någon större risk för att problemen kommer att sprida sig till banksektorn, trots att det har skett förut.

– Det som skiljer situationen från finanskrisen, för att inte tala om bankkrisen på 1990-talet, är att banksektorn är betydligt mer reglerad och mer kapitaliserad. Bankerna är betydligt bättre förberedda.