Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lagförändring påskyndar utredningen av brott mot unga

Uppdaterad 06.09.2023 11:03.
En tramptraktor där ena framhjulet gått sönder.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Antalet unga offer för våldsbrott har ökat under de senaste åren och därför har myndigheterna intensifierat sitt samarbete i fall där offret är minderårigt.

I oktober träder en ny lag om förundersökningar i kraft, som föreskriver att brott mot personer under 18 år måste hanteras skyndsamt om de innefattar sexualbrott eller brott mot en minderårigs liv, hälsa, frihet, integritet, frid eller heder.

Under våren inrättade polisen i Österbotten en utredningsgrupp för att hantera alla misstänkta brott där offret är under 18 år. Utredningsgruppen består av två kriminalkommissarier samt utredningsledare Joanna Österblad.

– Målet är att alla brott mot barn ska behandlas på samma sätt inom området för polisen i Österbotten, med samma tröskel för utredning och samma kvalitet på utredningen inom hela området, säger Österblad.

Utredningsgruppen utför utredningar och inledande åtgärder innan ärendet överförs till förundersökningen i regionernas utredningsgrupper.

På Österbottens polisinrättnings område inträffade förra året 663 våldsbrott och 205 sexualbrott där målsägande är minderårig. Antalet minderåriga offer har ökat under de senaste åren.

Barnahus-projektet intensifierar myndigheternas samarbete

För att stödja barn som upplevt våld har Barnahus-projektet, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd, lanserats för att förbättra processerna för att utreda anklagelser om våld mot barn och erbjuda stöd och vård för barn som upplevt våld. I Österbotten introducerades Barnahusmodellen redan 2020.

Varje polisstation i Österbotten har förhörsrum som är inredda så att de är bekvämare än ett vanligt förhörsrum och lämpar sig för barn. Det finns också rättspsykiatriska enheter för barn på universitetssjukhus, där de mest krävande intervjuerna ofta genomförs i samarbete med polisen.

På Österbottens polisstationer finns fortsättningsvis också Ankarverksamheten, där man hanterar misstänkta brott som begåtts av personer under 18 år och barnskyddsärenden som rör minderårigas drogmissbruk eller annat beteende som ger anledning till oro.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Pohjanmaas artikel Lapsiuhrien asemaa parannetaan – Pohjanmaan poliisi perusti ryhmän selvittämään alaikäisiin kohdistuneita rikoksia skriven av Ari Vihanta. Översättning och bearbetning av Chanette Härus.