Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsscheman får inte göras om på grund av regnigt väder – RFV hittade brister hos många arbetsplatser med sommarjobbare

Gröna kaffekoppar staplade på varandra, i bakgrunden skymtar en cafédisk med en anställd och en kund i samspråk.
Bild: Mikko Savolainen / Yle

Regionförvaltningens granskning av 450 arbetsplatser visade att många inte informerat sina sommarjobbare om säkra arbetssätt, arbetshälsovård eller om vad man ska göra om någon beter sig hotfullt.

Många arbetsgivare missade att ge sina sommarjobbare viktig information. Det här visade sig i Regionförvaltningsverkets arbetsskyddsgranskning på 450 arbetsplatser med sommaranställda runt om i Finland. Det handlar bland annat om att sommarjobbarna har fått bristfällig information om arbetsvillkoren, företagshälsovården och om säkra arbetsmetoder.

Granskningen riktade in sig på arbetsplatser som anställer sommarjobbare under 30 år – till exempel caféer, snabbmatsrestauranger, affärer, trädgårdsarbete och försäljningsarbete på gatorna.

På 197 arbetsplatser upptäckte man brister i företagshälsovården. 58 arbetsplatser saknade företagshälsovård helt och hållet.

”Många unga arbetstagare känner inte till att företagshälsovården finns eller i vilka situationer man kan använda sig av den”, säger arbetsskyddsgranskaren Juho Loukiala vid Södra Finlands regionförvaltningsmyndighet i ett pressmeddelande.

Centrala villkor för arbetet, till exempel arbetstid och arbetsavtal, ska alltid ges skriftlig, gärna i arbetsavtalet. Granskningen hittade brister på de här punkterna på 80 arbetsplatser.

Bristfällig information om hur man agerar i exceptionella situationer

På 55 arbetsplatser upptäckte man brister i utbildningen. Ofta handleder arbetsgivaren de sommaranställda, men lär inte alltid ut hur man utför arbetsuppgifterna så säkert som möjligt eller vad man ska göra i en exceptionell situation – till exempel om en kund beter sig hotfullt.

Det fanns brister i hanteringen av arbetsscheman på 50 arbetsplatser. När regionförvaltningsverket intervjuade sommaranställda visade det sig att arbetsgivarna gjort ändringar i överenskomna arbetsscheman utan den anställdas samtycke.

Arbetsschemat gäller båda parterna och den ena kan inte göra ändringar utan den andras samtycke. Det kan bara ändras genom en gemensam överenskommelse eller på grund av tungt vägande skäl gällande organiseringen av arbetet – och enligt Regionförvaltningsverket är regnigt väder inte ett tungt vägande skäl.

Den anställda ska få arbetsschemat i god tid, i allmänhet senast en vecka innan perioden inleds. Den exakta tidpunkten framkommer i branschens avtal om arbetsvillkor.

Källa: STT