Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens välfärdsområde vill bli bättre på att bemöta patienter – listar sju punkter att jobba med

Marina Kinnunen är direktör för Vasa sjukvårdsdistrikt. Här står hon klädd i svart vid huvudentrén på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Vi har alla möjliga kanaler för respons i bruk, men om responsen inte når fram så hjälper det inte, säger direktör Marina Kinnunen på Österbottens välfärdsområde.
Bild: Antti Haavisto / Yle

Välfärdsområdet har tagit fram en lista på sju saker att jobba med i fråga om patientbemötande och respons. Enligt direktör Marina Kinnunen finns redan ett bra kvalitetssystem, men det finns ändå skäl att utvärdera helheten.

Ett utomstående företag ska se över patientombudsmännens jobb, det blir nya lösningar för respons och alla förmän ska utbildas i hur man tar tag i situationer då patienter har bemötts illa. Det är några av de åtgärder som ledningsgruppen för Österbottens välfärdsområde kommer med efter att ha diskuterat och utvärderat verksamheten.

Enligt direktör Marina Kinnunen har välfärdsområdet redan ett bra kvalitetssystem. Men efter Yle Österbottens granskning av gynekologin i Jakobstad finns det skäl att utvärdera helheten.

– Vi utvärderar oss själva hela tiden och vi har litat på att vi får feedback av våra invånare. Men det här visade att vi ändå inte har fått feedbacken så då måste man utvärdera, säger Kinnunen.

Kvinna håller sig för huvudet
Bildtext Flera kvinnor har negativa erfarenheter av en gynekologs bemötande på Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Ledningsgruppen beslöt om tre åtgärder som gäller bemötande.

– Vi har redan diskuterat med 430 förmän att dåligt bemötande inte accepteras och att de måste reagera genast om det förekommer sådant.

En arbetsgrupp kommer att jobba fram korta anvisningar kring hur man som chef ska ta tag i ärenden som gäller dåligt bemötande. Förmännen ska också få utbildning i hur de kan ta tag i dåligt bemötande.

Både utomstående och interna utredningar av respons

Ytterligare fyra åtgärder gäller respons och hur den handläggs.

– En praktisk förändring som vi ser på är ifall man kan ge feedback som inte går till den vårdande enheten utan till exempel till kvalitetsenheten.

Enligt Kinnunen kan det hända att patienter som vet att de ska få fortsatt vård vid samma enhet tvekar inför att anmäla vården där.

Alla klientråd vid välfärdsområdet ska också få ge utlåtande om nuvarande feedbackkanaler, en intern auditering ska göras kring hur enheterna handlägger feedbacken.

– Vi har alla möjliga kanaler i bruk. Men det hjälper inte att bara ta flera i bruk om det inte fungerar i praktiken, att man har möjlighet att lära av feedbacken.

Ett utomstående företag ska också enligt planerna gå igenom patientombudsmännens jobb.

Diskussionen i ledningsgruppen är en följd av den granskning av gynekologin i Jakobstad som Yle Österbotten har gjort de senaste veckorna. Tiotals kvinnor har berättat om dåligt bemötande.

– Det som har hänt kan vi inte göra så mycket åt, men vi kan alltid bli bättre och det försöker vi. Vi vill att det här ska bli en bra organisation och att invånarna kan lite på vår organisation. Därför vill vi gå igenom det här grundligt och utveckla utifrån det vi vet, säger Kinnunen.

Diskussion om artikeln