Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det omdebatterade minnesmärket för Teuvo Mankonen i Lovisa får uppföras som planerat – trots konstföreningens protester

En väg bredvid en park, i bakgrunden ser man ett gult hus.
Bildtext Minnesmärket ska placeras vid Borgågatan i Lovisa.
Bild: Hanna Nordman / Yle

Anskaffningen av ett minnesmärke som hedrar lokalpolitikern Teuvo Mankonen går vidare. Investeringen kräver inte att sakkunniga involveras i processen, anser Lovisa stad.

Teuvo Mankonen var en känd lokalpolitiker och aktiv inom boxningen i Lovisa. Han tränade bland annat Eva Wahlström.

Efter Mankonens död tog en arbetsgrupp, ledd av centerpolitikern Kari Hagfors, initiativ till ett minnesmärke.

Gruppen ansåg att staden borde ge konstnären Tero Maksimainen i uppgift att förverkliga det med motiveringen att Maksimainen är Lovisabo och dessutom kände Teuvo Mankonen.

Sakkunniggruppen för offentlig konst har ändå inte gått igenom anskaffningen – något som har upprört Stödföreningen för Lovisa konst.

Föreningen skickade in ett ställningstagande till staden där den för fram att processen borde göras på nytt.

Kultur- och fritidsnämnden diskuterade minnesmärket på onsdagen och beslutade då gå vidare med frågan som planerat.

– Det som löste upp knuten var att vi konstaterade att det inte är frågan om ett offentligt konstverk utan ett minnesmärke. Det ställs inte lika höga krav på dem, säger nämndens ordförande Thomas Rosenberg (SFP).

Nytt direktiv för minnesmärken planeras

I Lovisa stads nya konstprogram finns anvisningar för anskaffning av offentlig konst. Konstföreningen hänvisade till dem i sin kritik, men nämnden anser alltså att anvisningarna inte gäller för minnesmärken.

– Vi beslutade samtidigt att vi ska utarbeta ett separat direktiv för minnesmärken fram till nästa sommar, säger Rosenberg.

Vad gäller finansieringen har nämnden fått höra att pengarna inte behöver tas från kultursektorns budget utan att det finns möjlighet att betala för minnesmärket ur stadens centralkassa via ett tjänstemannabeslut.

Frågan om Teuvo Mankonens minnesmärke går nu vidare till stadsstyrelsen.

Diskussion om artikeln