Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Länderna i Afrika har stora möjligheter att utveckla grön omställning som gagnar hela planeten

Det finns många möjligheter i de afrikanska länderna - Spela upp på Arenan

De afrikanska ländernas toppmöte om klimatfrågor avslutades på onsdagen i Nairobi i Kenya. Länderna sökte nya lösningar på klimatfrågor.

Under mötet krävde man också att de rika länderna tar ansvar för sina utsläpp, till exempel genom att införa en global klimatskatt.

De afrikanska länderna har redan drabbats hårt av klimatförändringarna trots att kontinenten producerar bara en bråkdel av världens växthusgaser.

Liselott Lindström – tidigare Afrikakorrespondent – ser ändå en hel del positiva saker och talar om den stora potential som den afrikanska kontinenten kan ha för hela planeten i samband med den gröna omställningen.

Liselott Lindström i TV-nytts studio.
Bildtext Journalisten Liselott Lindström är delvis optimistisk då det gäller afrikanska länder.

Lindström konstaterar att de afrikanska länderna vill ändra på själva narrativet; man vill inte att Afrika ska ses bara som ett offer utan som en kontinent med en stor potential.

Om hela den här potentialen skulle utnyttjas så kan Afrika erbjuda mycket, säger hon.

– Där finns en ung befolkning, omfattande naturresurser och källor för grön energi. Övergången till förnybar energi finns redan där. I Kenya kommer redan nästan all energi från förnybara källor och i Marocko finns det en solcellspark som har blivit en succé.

Lindström påpekar ändå att det naturligtvis finns stora utmaningar. Den afrikanska kontinenten behöver utveckla en industrialisering med förnybar energi och pengar borde omdirigeras.

– Det krävs investeringar. Det behövs pengar för en grön omställning. I dag går det väldigt lite pengar till Afrika. Dessutom har de flesta afrikanska länder stora skulder som borde avskrivas.

Liselott Lindström påpekar att hela världen behöver de resurser som Afrika kan erbjuda.

– Det är nödvändigt för världens fortlevnad att de afrikanska ländernas potential används.

Hon beklagar att man också ser motsatta tendenser. I Uganda byggs det oljeledningar och Nigeria är helt beroende av olja.

– Möjligheterna finns, men det behövs också en politisk vilja. Vi står inte handfallna inför klimatkriser. Det finns väldigt mycket man kan göra.