Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL: Största delen av narkotikadödsfallen skulle gå att förhindra

Använd spruta som ligger på marken på barr och löv.
Bildtext Institutet för hälsa och välfärd skulle vilja se en lagändring som gör det möjligt att ordna försök med övervakade injiceringsrum.
Bild: Daniel Westö

Samtidigt som det blivit allt vanligare att testa och använda narkotika har narkotikarelaterade skadeverkningar och dödsfall ökat. De flesta skulle gå att motverka och förhindra.

Antalet dödsfall som direkt beror på narkotikaförgiftning eller som kan kopplas till långvarig användning av narkotika har ökat under hela 2000-talet.

Sakkunniga vid Institutet för hälsa och välfärd säger att ökningen av narkotikadödsfallen bland personer under 25 år är särskilt oroväckande.

De flesta av de här fallen skulle gå att förhindra eftersom de långt är olyckshändelser där den som dör blandat olika läkemedel och alkohol.

”Effektiva metoder för att förebygga narkotikadödsfall finns”

Hälsomyndigheten har publicerat en utredning med åtgärdsförslag och anvisningar för hur man borde gå till väga för att minska dödsfallen.

Sanna Kailanto som är specialist vid Institutet för hälsa och välfärd konstaterar i ett pressmeddelande att det det finns ett brådskande behov av nya metoder i Finland.

”Det finns bevisligen effektiva metoder för att förebygga narkotikadödsfall och dessa bör utökas och stärkas ytterligare.”

Som ett exempel nämns utveckling av ett aktivitetsarmband som skulle känna igen livlöshet.

Bättre tillgänglighet till substiutionsbehandling och pilotförsök med att förse användare med naloxon och ge dem utbildning i att identifiera tecken på överdoser och ge första hjälpen nämns också.

Bättre samarbete mellan alla inblandade

Andra punkter som lyfts fram är att förbättra samarbetet inte bara mellan olika myndigheter utan också med dem som använder narkotika.

Ett ömsesidigt förtroende mellan myndigheter och narkotikaanvändare skulle sänka tröskeln för att tillkalla hjälp.

Det förebyggande arbetet lider också av resursbrist och stigmatisering.

Institutet för hälsa och välfärd skulle vilja se en lagändring som gör det möjligt att ordna försök med övervakade injiceringsrum. Det skulle ge viktig information om hur tjänsten påverkar både dödsfall och de olägenheter som offentligt bruk av narkotika orsakar.