Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Drogdödligheten ökar i Helsingfors – senaste siffrorna mörkast i mäthistorien

En använd narkotikaspruta på marken.
Bildtext Intrevenöst drogmissbruk är förknippat med ännu större risker än andra former av drogmissbruk.
Bild: Silja Viitala / Yle

För fem år sedan var narkotikarelaterade dödsfall bland 15 till 24-åringar lägst av ålderskategorier. 2021 toppade samma åldersgrupp dödsstatistiken.

Drogdödligheten ökar för varje år och var 2021 den högsta under de 15 år som staden fört statistik över saken. Det här visar en ny undersökning som Helsingfors låtit göra. I synnerhet har drogdödligheten bland unga ökat kraftigt.

2021 dog 287 personer i Finland på grund av droger. Av dessa var 57 helsingforsare, alltså ungefär var femte person.

Under större delen av 2010-talet var drogdödligheten bland de yngsta missbrukarna minst av alla ålderskategorier. Och mellan 2007 och 2014 avtog drogdödligheten bland 15 till 24-åringar i Helsingfors för varje år.

Så sent som 2018 var dödligheten bland de yngre drogmissbrukarna lägre än såväl 25 till 34-åringar och 35 till 44 åringar som ålderkategorin för 45-åringar och äldre.

Nu är dödligheten störst i just den yngsta åldersgruppen. Mellan 2017 och 2021 har drogdödligheten i denna åldersgrupp stigit kraftigt, med ungefär 30 procent per år.

Enligt undersökningen beror utvecklingen främst på blandmissbruk, tidig drogdebut och farorna vid intravenöst missbruk.

Helsingfors satsar på tjänster för unga

Undersökningen lyfter fram satsningar på substitionsbehandling, alltså läkemedelsassisterad rehabilitering, som ett sätt att vända trenden. Väntetiden till den här formen av missbrukarvård bör förkortas, konstaterar utredningen. Större satsningar på förebyggande arbete behövs också.

I ett pressmeddelande om drogdödligheten påminner Helsingfors stad om att en ny tjänst öppnats, Pysäkki, där man hoppas att i synnerhet unga drogmissbrukare som riskerar att marginaliseras ska söka hjälp. Tjänsterna erbjuds utan remiss och man behöver inte uppge namn eller vara nykter för att söka hjälp på Pysäkki.

”Här kan unga få rådgivning om avvänjningsbehandling och social rehabilitering. Vid behov kan man få remiss för avvänjningsbehandling eller för att utreda behovet av substitutsbehandling, som i så fall ska påbörjas inom en vecka”, säger Pia Pulkkinen, chef för missbrukartjänsterna i Helsingfors enligt pressmeddelandet.

Drogmissbruk som leder till allvarliga sociala problem och hälsoproblem har också ökat. Ungefär 1 procent av Finlands befolkning beräknas ha allvarliga problem med drogmissbruk. En tredjedel av dessa bor i huvudstadsregionen.