Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Ny stormarknad kamoufleras i Borgå

Från 2015
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
stadsvy
Bild: Borgå stad

Om det blir en Citymarket invid Konstfabriken i Borgå, kommer den att kamoufleras väl.

Det visar Borgå stads senaste plan på hur den västra delen av Borgå å ska se ut i framtiden.

En stor del av hypermarketen ligger på marknivå, men dold av hotell och bostadshus.

- Citymarket göms så mycket som möjligt, säger stadsplaneringschef Eero Löytönen. Om det ser bra ut nu så tror jag det blir ännu bättre i framtiden.

I planläggningskartorna går gränsen för centrumområde precis söder om Konstfabriken. Inom det får en storhandel placeras. Det är ont om utrymme och staden har grubblat på placeringen i tre års tid.

En lösning är att gömma affären under jorden.

stadsvy
Bild: Borgå stad

Trafik går inte att undvika

Planen på en stormarknad invid Alexandersgatans bro kritiseras för den ökade mängden biltrafik som en stor dagligvaruhandel för med sig.

- Om vi vill ha en stormarknad i centrum ökar trafiken, det är självklart, konstaterar Eero Löytönen. Det hör till stadslivet.

Trafiken skulle öka precis lika mycket om affären byggs på den östra åstranden som redan är byggd i ett rutmönster.

- Ett jungfruligt område som det här är mycket enklare att planera, inflikar von Schoultz. Vi kan planera trafikarrangemangen så de fungerar från första början.

Om Citymarket byggs kommer området att behöva en ny förbindelse till Tolkisvägen. Alexandersbågen räcker inte till.

Utan hotell ingen stormarknad

Utan ett hotell blir det ändå ingen stormarknad väster om ån, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz. Byggbolaget Hartela förhandlar med olika hotell men vill inte avslöja vilka.

Den största risken för hela området är att de som ska förverkliga projekten drar sig ur. För att minimera risken att Borgå ställer för hårda krav i detaljplanen samarbetar staden med byggbolagen.

Bör diskuteras grundligt

- Borgå är en historisk stad med ett oplanerat område i centrum – västra åstranden är en unik möjlighet, säger von Schoultz.

Hur området ska utvecklas är därför en fråga som bör diskuteras ordentligt.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen berättar att den västra sidan av Borgå å för många, särskilt äldre Borgåbor fortfarande känns som utmarker eller en bakgård.

Därför kan det vara svårt att se området som en del av kärncentrum. Men det är precis vad den västra åstranden ska bli.

Företagshus misslyckades

Längs Alexandersbågen, mellan yrkeshögskolan Haaga-Helia och S-market, planerade staden ett företagshus som skulle inhysa lokala, mindre företag.

Det 4500 kvadratmeter stora huset har inte väckt tillräckligt stort intresse och nu funderar byggbolaget YIT på hur huset kunde användas mer mångsidigt.

Planeringstiden har förlängts till sommaren 2016.

Billigt utvidga Borgåporten

Våningsytan i Borgåporten ska fördubblas under de kommande åren genom nybyggen längs Västra Mannerheimleden och Tolkisvägen samt en ny våning på de låga äldre husen.

- Det blir till och med elva gånger billigare att bygga där istället för att bygga ett helt nytt område, där finns så mycket färdigt, säger Eero Löytönen.

De stora vägarna som ligger intill husen ska bli stadsbulevarder som får planteringar och lägre hastighetsbegränsning för ökad trivsel.