Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Forskare kritiserar läroplanen i våra skolor – risk att den håller rasismen vid liv

Uppdaterad 10.09.2023 10:57.
En man med glasögon och rutig skjorta.
Bildtext Emmanuel Acquah förbereder lärare för hur de kan stödja elever som tillhör etniska minoriteter.
Bild: Johanna Ventus

Läroplanen i Finland utgår från ett eurocentriskt perspektiv, och tar inte i beaktande etniska minoriteters upplevelser, säger forskare.

Emmanuel Acquah har följt med diskussionen om rasism inom skolvärlden, bland annat Svenska Yles granskning där det framkommer att skolor slätar över rasism som barn och unga upplever.

Acquah är biträdande professor inom minoritetsforskning vid Åbo Akademi och inriktar sig främst på mångkulturell lärarutbildning och inkluderande undervisning.

Enligt honom finns det en viktig aspekt som inte har lyfts fram tillräckligt i debatten hittills: Läroplanen.

– Den finländska läroplanen är eurocentrisk. Den upprätthåller finländska värderingar och normer, vilket utelämnar upplevelser och kunskap som elever med annan kulturell bakgrund besitter, säger Acquah.

Eurocentrism – vad är det?

De flesta lärare har själva en gång varit elever och blivit formade av utbildningssystemet.

De har alltså blivit utbildade i ett system som upprätthåller en viss bild av hur det finländska samhället ska se ut och vem som lever där, fortsätter Acquah.

– Ifall lärare i ett sådant system inte kritiskt reflekterar över sina egna fördomar och privilegier som har sin grund i det system de själva är uppvuxna i, kommer de troligtvis att föra vidare och upprätthålla de rasistiska strukturerna.

Kunskap från andra kulturer ses inte som en resurs

När det gäller andra kulturer finns det en föreställning om ”vi och dem” som blir tydlig då man öppnar en finländsk lärobok, säger Acquah.

– Det är svårt för en elev som har en annan etnisk bakgrund att se sig själv representerad. I läroböckerna framhävs en eurocentrisk bild av vad det exempelvis innebär att vara framgångsrik och normal.

Det här leder till exkludering av elever som tillhör etniska minoriteter, menar Acquah. Läroböckerna blir en spegelbild av finländska normer, värderingar och identitet.

– Ett barn från ett annat land har kunskap om allt möjligt som är specifikt för den kultur de är uppvuxna i, men det här uppmärksammas inte på ett positivt sätt i finländska skolor – snarare tvärtom så uppmuntras studerande till att assimileras in i majoritetskulturen, säger Acquah.

När man inte känner sig som en del av systemet blir man utelämnad och en måltavla, fortsätter han.

Ensam elev i skola.
Bildtext Lärare borde bli mer avsiktliga när det gäller att lyfta fram etniska minoriteter i undervisningen, för att undvika att elever känner sig utanför. De måste verkligen vilja göra det, säger Emmanuel Acquah.
Bild: Dan Gustafsson / Yle

Undervisningsråd: ”Viktigt att det förs diskussion om läroplanen”

Grunderna för läroplanen i Finland fastställs av Utbildningsstyrelsen. Då läroplanerna utarbetas deltar en omfattande arbetsgrupp av sakkunniga pedagoger och forskare.

I princip får vem som helst kommentera utkastet, säger undervisningsråd Jaakko Lindfors vid Utbildningsstyrelsen.

– Det är viktigt att det förs offentlig diskussion om det här ämnet. I läroplanerna för den grundläggande utbildningen ses kulturell mångfald som rikedom i sig, man betraktar mänskliga rättigheter på ett mångsidigt sätt och finländska minoriteter behandlas i undervisningen.

– I exempelvis samhällslära och livsåskådning behandlas olika minoriteter på ett mångsidigt sätt, säger Lindfors.

Historiskt sett uppdateras läroplanen som helhet ungefär vart tionde år. Därför är det enligt Lindfors viktigt att det också hela tiden utarbetas nytt stödmaterial som kan användas i undervisningen och som finns tillgängligt på Utbildningsstyrelsens webbplats.

– Det finns en färsk sida som har skapats det här året med en stor samling av olika slags praktiska förslag på hur skolorna kan arbeta för att motverka rasism och förebygga diskriminering. Vi har en hel del stödmaterial som angår minoriteter och det uppdateras kontinuerligt, säger Lindfors.

– Både läroplanen och stödmaterialet stöder utbildningsarbetet för att ta i beaktande olika minoriteter i Finland och på en internationell nivå.

ett klassrum i sirkkala skola
Bildtext Utbildningsstyrelsen har tagit fram stödmaterial för hur skolorna kan gå tillväga för att tackla problemet med rasism.
Bild: Arash Matin / Yle

Lösningen: Lär dig själv

Emmanuel Acquah menar att det finns en ovilja att konfrontera de svåra problemen med rasism som existerar i Finland.

Frågor som upplevs som obekväma tenderar att bli ignorerade eller svepas åt sidan.

– Det är väldigt obekvämt för lärare att adressera etnicitetsfrågor i Finland.

– De brukar tänka att ”de är barn” och att frågorna är för känsliga. Men forskningen visar att det är väldigt bra att tackla de här frågorna med elever i ett tidigt skede, säger Acquah.

Vilket material utgår jag från? Behandlar jag alla elever på samma sätt? Genom att fundera på de här frågorna så går det att skapa ett inkluderande klassrum för alla

Emmanuel Acquah, forskare

Att minimisera rasism påverkar dem som blir utsatta.

Enligt Acquah finns det många som tänker att rasism inte existerar i Finland, i våra skolor och i våra klassrum. Den attityden ser vi också bland våra politiker, menar han.

Det här är ändå saker som går att ändra på.

– På olika håll finns det lärare som antingen själva eller tillsammans bestämmer sig för att fundera på hur man ska tackla rasismen i skolan. Och det fungerar.

– De läser artiklar och funderar över hur man kan implementera det i klassrummet, säger Acquah.

Diskussion om artikeln