Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Hur ska vi prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Vi bad forskaren om tips

Uppdaterad 11.09.2023 10:01.
Maïmouna Jagne-Soreau
Bildtext Maïmouna Matikainen-Soreau forskar i rasism och antirasism i finländska skolor och tipsar om användbara och mindre användbara termer.
Bild: Yle / Erik Vierkens

Efter veckans intensiva rasismdebatt bad vi forskaren Maïmouna Matikainen-Soreau sammanställa en lista på benämningar som kan användas om personer som har en annan hudfärg än vit.

Det grovt rasistiska och nedvärderande n-ordet har under veckan lyfts fram bland annat i ett avsnitt av Spotlight, men också i riksdagens plenisal. I Spotlight berättade flera barn och unga att de blir kallade n-ordet i skolan och att flera lärare ser på det mellan fingrarna.

I onsdagens riksdagsdebatt om regeringens meddelande till riksdagen om jämlikhet och rasism uttalade riksdagsledamot Teemu Keskisarja (Sannf) n-ordet i sitt inlägg i debatten.

Men vad får man och vad får man inte säga? Det är omöjligt att sammanställa enkla listor på hur vi ska benämna olika grupper av människor. Det beror på sammanhanget och på vem det är som talar, hur och i vilket syfte. Här presenterar vi en forskares syn på vad som är okej att säga.

Maïmouna Matikainen-Soreau forskar i rasism och antirasism i finländska skolor. Hon berättar att hon inte följde med debatten – för att skydda sig själv.

– Jag håller mig till min forskning för benämningen känns lite för hotande för mig. Det är just för att det här ordet används och det har en så stark effekt på mig.

Hur ska vi då prata om personer med olika hudfärg på ett respektfullt sätt? Så här svarar Maïmouna Matikainen-Soreau:

– Det är samma sätt som med sexuella minoriteter. Där hör man gärna hur de själva beskriver sig och använder de benämningarna. Vi har olika ord vi kan fundera på och andra som absolut ska undvikas, men hör gärna med personen hur den själv beskriver sig.

Språkbruket kan förändras snabbt

Det är omöjligt att ge exakta, enkla råd om vilka ordval som är lämpligast när man behöver prata om hudfärg.

Vilka ord som anses korrekta och respektfulla förändras snabbt. Benämningen icke-vit ansågs till exempel ännu för några år sedan entydigt vara något som ska undvikas.

Fortfarande är det mycket problematiskt att definiera en person utgående från vad hen inte är. I forskningssammanhang används begreppet ändå allt mer när det handlar om hur vi kan prata om, synliggöra och motverka rasism och diskriminering.

Allt beror på vem som säger vad till vem, hur det sägs, och på kontexten.

Källa: Svenska Yles språkvårdare Annika Rautoma

Följande lista är alltså forskaren Matikainen-Soreaus tips. När du läser den, kom ihåg att kontexten påverkar ordvalet, och att rekommendationerna också snabbt kan ändras.

Ord som kan användas

Svart

Kan användas av och för personer med svart hudfärg. Kan användas av och för personer med svart hudfärg.

Svart med stor begynnelsebokstav (Black) är däremot ett politiskt uttryck som används av personer med både svart och brun hudfärg (jämför med Black Lives Matter).

Brun

Kan användas av och för personer med brun hudfärg. Används ofta av och om personer som kommer från Mellanöstern och vissa länder i Asiend. Också personer med en vit och en svart förälder kan kallas bruna.

Icke-vit

Inkluderar alla som bryter mot vithetsnormen. Den här benämningen används mycket inom forskning.

Använd dessa termer om personen är okej med dem

Afrofinländare och afrofinlandssvensk

Bägge uttrycken har en stark koppling till den specifika individ som använder det.

Benämningen tar politisk och kulturell ställning, därför kan den bara användas som något man säger om sig själv och inte som generiskt uttryck.

BIPOC

Ett engelskt uttryck som kommer från orden black, indigenous, people of colour (direkt övers. svart, ursprungsbefolkning och människor av färg).

Benämningen kan vara svår att använda på svenska. Den täcker inte alla icke-vita utan särskilda grupper.

Var försiktig med dessa termer – använd dem rätt

Rasifierad

Att bli rasifierad betyder att man betraktas enligt en viss föreställning eller normativa stereotypier relaterade till ens hudfärg.

Det betyder att alla egentligen är rasifierade, alla rasifieras, eftersom det också finns föreställningar kring vitheten.

Säg i stället ”rasifierad som icke-vit” om det är det du menar, alternativt människor som rasifieras negativt. Man kan också tala om människor som är offer för rasism.

Mörkhyad

Individuell och känslig benämning som ligger i en gråzon på gränsen till vad som kan kännas okej för en person.

– Det finns ingen större makt som säger att du inte får använda de här orden, det är upp till personerna själva. Men jag tycker inte att det känns bra och jag har inte riktigt lyckats sätta fingret på varför.

– Men det är en pågående debatt och kan ändras på några veckor eller månader, säger Maïmouna Matikainen-Soreau.

Använd inte dessa benämningar

N-ordet

Ett förtryckande ord som användes under slaveriet. Ordet är rasistiskt och negativt laddat och ska inte ens skrivas ut eftersom det kan vara väldigt triggande för icke-vita personer. Laddat och rasistiskt ord.

Färgad

Föråldrat och negativt laddat ord.

Mulatt

Ett förtryckande ord som användes under slaveriet och kolonialtiden. Ordet är rasistiskt och sårande, säg i stället en person av blandad etnicitet eller en brun person.

Indian

Ett förtryckande ord som användes under kolonialtiden.

Ordet är rasistiskt och negativt laddat, använd i stället amerikansk ursprungsbefolkning eller cherokee, apache, sioux och så vidare.

Eskimå

Ett förtryckande ord som användes under kolonialtiden. Ordet är rasistiskt och negativt laddat, använd i stället inuit, yupik eller grönländare – beroende på vem du menar.

Uppdaterad 11.9.2023: Föråldrad ändrat till rasistiskt.