Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnylänningar kan i framtiden få vård endast i Ekenäs och Lojo

Uppdaterad 08.09.2023 07:40.
En läkemedelsautomat placerad på ett bord. I rutan står att medicinen är tillgänglig. Under rutan finns en grön knapp.
Bildtext Läkemedelsautomater kan bli vanligare inom hemvården i framtiden.
Bild: Oskari Räisänen / Yle

Centralisera all vård i Västnyland till Ekenäs och Lojo. Det är ett av tre scenarion i utkastet till servicestrategi för Västra Nylands välfärdsområde.

Enligt förslaget skulle välfärdsområdet erbjuda vård på nio olika vård- och familjecenter som ligger i centrum av städerna.

Förutom i Esbo skulle det erbjudas vård i Ekenäs, Lojo centrum, Kyrkslätt och Nummela i Vichtis. Det skulle alltså inte finnas några hälsocentraler i Hangö, Ingå eller Sjundeå längre.

Om det här scenariot blir verklighet, skulle det innebära att det behövs mer mobil service och fler möjligheter till vård på distans och digitala tjänster. Det skulle innebära att många hyresavtal för nuvarande fastigheter sägs upp. Det skulle också kräva nyinvesteringar för att få all vård att få rum i de vårdcentralerna.

Enligt ett annat scenario skulle det förutom de nio vård- och familjecentren också finnas regionala hälsostationer på samma ställen där det nu erbjuds vård.

Det tredje alternativet är att allt fortsätter som tidigare.

Stora nedskärningar inom äldrevården

Välfärdsområdet behöver spara mellan 52 och 98 miljoner euro under åren 2024–2026.

De största nedskärningarna kommer enligt planerna att göras i finansieringen av HUS – mellan 20 och och 45 miljoner euro.

Inom välfärdsområdets egen produktion är det äldrevården som kommer att beröras mest. Där ska det skäras ned mellan 12 och 23,5 miljoner euro.

Enligt utkastet till servicestrategi blir det stora förändringar i servicen för äldre. Den mobila vården ska utökas. Välfärdsområdet vill satsa på mera hemvård på distans och på läkemedelsautomater. Det ska också spara pengar inom hemvården då måltidstjänsterna förenhetligas.

Välfärdsområdet ska också spara på kostnaderna inom hemvården genom att använda sig av en större andel privata serviceproducenter.

På serviceboendena ska det bland annat anställas mera omsorgsassistenter. I stället för anstaltsvården, ska välfärdsområdet satsa på långvarit dygnetrunt-boende och utöka gemensamt boende.

Mindre inhyrd arbetskraft, mer utländsk

Välfärdsområdet ska minska på inhyrd arbetskraft bland annat genom att öka andelen utländsk arbetskraft.

Genom att öka andelen hemsjukvård ska vårdtiden på vårdavdelningarna, de så kallade bäddavdelningarna, förkortas.

Tiden som de äldre patienterna tillbringar på sjukhusavdelningar ska förkortas. Också priserna på vårddygnen inom den egna produktionen ska minska.

Utkastet väntar på utlåtanden, politiker hoppas på mer kött på benen

Västra Nylands välfärdsområdes styrelse får på måndag ta del av utkastet till servicestrategi. Utkastet är också på utlåtanderunda i kommunerna och hos andra berörda instanser. De ska ge sina synpunkter senast den 18 september.

Riksdagsledamoten och Ingåpolitikern Henrik Wickström (SFP), som sitter i välfärdsområdets styrelse, hoppas utlåtandena ska leda till mera konkreta formuleringar.

– Det kunde kanske minska en del av de orosmoln som nu uppstått. Det handlar till exempel om var vårdcentralerna ska vara placerade i regionen.

Han säger att det är viktigt att det finns närservice utanför de stora städerna, inte minst med tanke på tillgänglighet, tryggandet av vård på eget modersmål och med tanke på att västligaste Västra Nyland har en rätt ålderstigen befolkning.

Artikeln uppdaterades med en kommentar av Henrik Wickström (SFP) 7.9 klockan 18.07.

Artikeln kompletterades 8.9 klockan 7.40 med meningen att om scenariot med endast nio vård- och familjecenter blir verklighet skulle det inte längre finnas några hälsocentraler i Hangö, Ingå eller Sjundeå.

Diskussion om artikeln