Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pohjola Försäkring får varning för att ha hanterat försäkringsärenden för långsamt

Närbild på en vit brevlåda och en hand som håller på att öppna locket på den.
Bildtext I flera fall har den som sökt ersättning fått vänta för länge på beslut om ersättning för yrkessjukdom eller olycksfall i arbetet.
Bild: Jari Pussinen / Yle

Finansinspektionen har gett en offentlig varning till Pohjola Försäkring. Orsaken är bolagets hantering av ansökningar om ersättning för yrkessjukdomar och olycksfall i arbetet.

Enligt Finansinspektionen har Pohjola Försäkring under en längre tid och i betydande utsträckning försummat att iaktta vissa bestämmelser om tidsfrister. Bestämmelserna finns i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar och bestämmelser om företagsstyrningssystemet. Finansinspektionen har nu gett försäkringsbolaget en offentlig varning för detta.

Vid flera tillfällen mellan april 2020 och mars 2021 har Pohjola Försäkring tagit för lång tid på sig innan de börjat utreda ersättningsärenden. Bolaget har också meddelat om deras beslut för långsamt vid flera tillfällen mellan 2019–2022.

I flera besvärsärenden har bolaget dessutom missat att skicka handlingar vidare till besvärsinstansen innan besvärstiden gick ut.

Tidsfristerna som anges i lagen om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska påskynda handläggningen av ersättningsärenden. Också meddelandet om beslut ska påskyndas och rättsskyddet för den som söker ändring i beslut ska förbättras.

Mellan 2019–2022 har bolaget dessutom försummat att iaktta bestämmelser i försäkringsbolagslagens och i kommissionens EU-förordning eftersom de inte haft tillräcklig intern kontroll över ersättningsverksamheten.

Pohjola Försäkring har inte heller haft tillräcklig kontroll över den rapportering som lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar kräver. Deras informationssystem har inte heller levererat tillräckligt tillförlitlig information om iakttagande av tidsfrister vid två tillfällen.