Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Barnkulturpris delades ut

Från 2015
Uppdaterad 20.11.2015 12:19.
Bildtext Lilli Sukula-Lindblom startade sjukhusclownsverksamheten i Finland år 2002.
Bild: Fred Wilén

Teater Taimine och Kulttuuriosuuskunta Uulu beviljas Barndagspriset år 2015.

Den resande teatern Taimine uppträder för barn unga på daghem och i skolor och har årligen kring 40 000 åskådare.

Teatergruppen består av 16 proffs och i sina pjäser vill de lyfta upp unga människors allt mer komplicerade värld. Taimine är på de ungas sida i sina föreställningar.

Kulttuuriosuuskuta Uulu lär barn och unga om musikkulturen i Finland och den övriga världen genom originalinstrument, sång, dans och lek. Uulu försvarar varje barns rätt till en egen musikalitet.

Samisk konstnär och sjukhusclowner får Statspriset för barnkultur

Inger-Mari Aikio och Sjukhusclowner rf beviljas i sin tur Statspriset för barnkultur.

Aikio är en samisk konstnär som skrivit två barnböcker, gjort barnmusik och och gett ut diktverk. Hennes verk innehåller ofta samisk berättartradition och naturbeskrivningar. Aikios arbete är betydelsefullt för samiska barns identitetsskapande, men också för barn från andra kulturer: genom att förstå andra förstår man också sig själv.

Sjukhusclowner rf har verksamhet på alla universitetssjukhus med barnpatienter. Ungefär 40 utbildade proffs arbetar som sjukhusclowner. Verksamheten går på sjukhusens villkor och barnet är alltid nummer ett.

Clownernas verksamhet på sjukhusen är värdefullt barnkulturarbete: det tröstar, hjälper och får barnet att skratta - barnet har rätt att vara ett barn också under svåra medicinska förhållanden.

Barndagspriset beviljas av undervisnings- och kulturministeriet som erkänsla för ett betydande arbete för främjande av konstfostran och konsthobbyer. Varje pris är värt 8 500 euro.

Statsprisen för barnkultur beviljas i sin tur av Centret för konstfrämjande som erkänsla för förtjänstfullt arbete inom barnkultur som slutförts under de tre senaste åren eller för långvarig och förtjänstfull verksamhet inom barnkultur. Prisen är värda 15 000 euro och beviljas ur tipsmedel.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen (Saml) delade ut prisen i Helsingfors på fredagen.