Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Afrikansk svinpest nu också i Sverige – förbjudet att jogga, jaga eller plocka bär i stängda skogar

Uppdaterad 08.09.2023 14:18.
Grisar i en inhägnad krafsar i höet.
Bildtext För att bekämpa spridning av afrikansk svinpest från vildsvin till tamgrisar inför svenska myndigheter restriktioner i området där sjuka eller döda vildsvin påträffats.
Bild: Antti Kolppo / Yle

I Sverige letar myndigheterna efter döda vildsvin för att brännas. Djur som insjuknat i afrikansk svinpest stoppar aktiviteter i områden kring Fagersta i Västmanland. Landsbygdsminister Peter Kullgren betecknar läget som ytterst allvarligt.

För två veckor hittades ett vildsvin som var döende i ett dike utanför Fagersta i mellersta Sverige och det har nu blivit klart att det var det första bekräftade fallet av den afrikanska svinpesten i Sverige.

Vildsvinet som hittades i diket avlivades på platsen och prover togs från djuret. Två dagar senare hittades ett annat vildsvin som låg på samma sätt på marken, men det djuret var redan dött när det hittades. Ytterligare sju vildsvinskadaver har påträffats i området och myndigheterna befarar att också de dött av svinpest.

Efter att det kommit bekräftelse på att det är frågan om den befarade afrikanska svinpesten har ett område på nästan tusen kvadratkilometer kring fyndplatsen pålagts stränga restriktioner, eventuellt i flera månader eller rentav år framåt.

Så gott som alla aktiviteter i skogarna runt Fagersta är nu förbjudna. Restriktionerna innebär bland annat att svamp- och bärplockning, skogspromenader utanför anlagd väg och bad på icke-allmän badplats förbjuds. Det är också förbjudet att idka skogsbruk.

De påträffade vildsvinen fanns strax öster om Fagersta, men restriktionerna gäller hela vägen till Ramnäs drygt 30 kilometer bort.

Landsbygdsminister Peter Kullgren säger att de kraftiga åtgärderna, som ju också drabbar bland annat skogsägare, är fullt rimliga.

– Det här är ju inga åtgärder man vidtar lättvindigt. Det är en väldigt allvarlig situation som riskerar påverka vår livsmedelsförsörjning kraftigt, säger ministern till SVT Nyheter.

Oro för att tamgrisar ska smittas

Den största farhågan är att smittan sprids till tamgrisar, vilket skulle kunna påverka den svenska livsmedelsförsörjningen, säger landsbygdsminister Kullgren.

Sjukdomen är inte farlig för människor och den smittar inte till andra djur, uppger svenska smittskyddsverket. Det är än så länge oklart hur sjukdomen har tagit sig till Sverige.

Afrikansk svinpest är en dödlig viral blödarfebersjukdom som sprids hos svin, vildsvin och minisvin, uppger Livsmedelsverket i Finland. Det finns varken vaccin eller någon behandlingsmetod för ASF-viruset.

Afrikansk svinpest har aldrig konstaterats i Finland, men Livsmedelsverket bedömer att risken för att sjukdomen kan spridas till Finland har ökat.

Afrikansk svinpest har konstaterats i 20 länder i Europa. Förutom i grannlandet Sverige finns sjukdomen också i exempelvis Estland.

På grund av afrikanska svinpesten begränsar Finland införseln av svin- och vildsvinskött och av dessa tillverkade köttprodukter samt övriga produkter som innehåller svin- eller vildsvinskött i EU-området från Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Slovakien, Italien, Tyskland, Tjeckien, Grekland och Kroatien.