Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lång väntan på nytt skolhus för Söderkulla skola – rektorn: ”Den här lösningen fungerar inte nästa läsår”

En grå och en tegelröd byggnad med cyklar intill.
Bildtext Omkring 950 elever har sin skola eller sin förskola i skolcentret Miili. Huset är fullt, även om komplexet är byggt för mellan 1100 och 1200 elever. Arkivbild.
Bild: Yle / Emilia Åberg

Söderkulla skola i Sibbo börjar ha det trångt och nästa läsår kommer alla inte längre att rymmas in i skolcentret Miili.

De svenskspråkiga skoleleverna i södra Sibbo har väntat på ett nytt, eget skolhus i flera år. De ser ut att få vänta fem år till.

– Vi önskar snabba beslut, långsiktiga beslut. Jag upplever att det faktiskt är Söderkulla skolas tid att få någonting. Söderkulla skola har alltid satts åt sidan, säger rektor Charlotta Sillman.

Söderkulla skolas elever och personal blev tvungna att flytta ut ur sitt gamla skolhus på grund av dålig inneluft. Efter en mellanlandning i baracker hystes eleverna in i skolcentret Miili på campuset i Söderkulla hösten 2020.

I samma hus finns omkring 950 elever fördelade på tre skolor med tillhörande tre förskolor: Söderkulla skola, Sipoonlahden koulu och språkbadsskolan Leppätien koulus södra verksamhetspunkt.

Elever lyssnar på en lärare. De sitter på en soffa och på golvet.
Bildtext Skolcentret är uppdelat i olika lärbyar och har öppen lärmiljö. Nu ska det byggas fler mellanväggar för att grupperna inte ska störa varandra. Arkivbild.
Bild: Jan-Erik Holmkvist

Det här är en tillfällig lösning tills Söderkulla skolas nya, egna skolhus blir klart. Det ska byggas vid Fröken Miilis väg, nära Sipoonlahden koulu och Miilis daghem.

Frågan är bara när det blir av.

År 2020 hoppades man att den nya skolan skulle kunna stå klar redan 2024. I budgeten för i år, som godkändes av fullmäktige i december 2022, står det att ”målet är att färdigställa Söderkulla skola hösten 2026”.

Nu föreslår tekniska utskottet, som har ansvar för investeringsdelen i budgetförslaget för de kommande åren, att byggandet ska börja först 2026. Byggandet beräknas ta två år, så då skulle eleverna kunna flytta in 2028.

Svenska utbildningssektionen anser i sitt utlåtande att man måste börja bygga skolan 2025 eftersom behovet är så stort. Då skulle inflyttningen vara 2027.

Beslut om investeringsdelen i nästa års budget och ekonomiplanen 2024–2025 tas i oktober.

– Det känns helt otroligt att det kan gå så här, att politiker inte lyssnar. Jag upplever att man inte lyssnar på dem som jobbar i huset och dem som vet vad som händer här. Man förlitar sig på någonting som inte finns, på siffror på papper, säger rektor Sillman.

Ser man bara på kvadratmetrarna så finns det ännu plats i Miili-huset. Komplexet är byggt för att rymma upp till 1 200 elever.

– Men det är inte så enkelt. För det här huset är planerat för en aktör, en verksamhet. Vi är nu de facto tre skolor och tre förskolor här, påpekar Sillman.

Utrymmesbrist då grupperna blir fler

Enligt Sillman upplever man i Söderkulla skola att det är bråttom med att få ett nytt eget skolhus.

– Vi har det helt bra för tillfället men den här lösningen kommer inte att fungera nästa läsår, säger hon.

Språkbadet delar lokaler med Söderkulla skola. Nästa läsår växer språkbadet med en årskurs, vilket betyder att de behöver mera plats. Året efter växer språkbadet med ytterligare en årskurs.

– Från nästa läsår behöver vi tilläggslokaler någonstans, vi eller språkbadet, säger Sillman.

Varifrån de lokalerna ska hittas vet hon ännu inte.

– När vi fördelade lokalerna i våras så visste vi att vi har problemet framför oss. En lösning på det har vi inte nu. En lösning är nog svår att hitta i huset, säger Sillman.

En leende kvinna i vit t-skjorta håller i en röd plastkorg med mobiltelefoner.
Bildtext Rektor Charlotta Sillman visade upp ett ”mobilhotell” i augusti. I början av läsåret blev skolan mobilfri.
Bild: Mira Bäck / Yle

Sillman påpekar att utrymmesbristen inte är ett problem enbart för Söderkulla skola.

– Det är ett lika stort problem på finska sidan, de lider också av utrymmesbrist, säger Sillman.

Elevmängden väntas bara öka, särskilt på finska sidan.

Kommunen ska göra olika förbättringar för att det ska bli lättare för de olika grupperna att använda skolans lokaler. Till exempel ska man installera mellanväggar.

– Det gör att det blir lite lugnare mellan grupperna men det ger inte något tilläggsutrymme. Vi utnyttjar redan alla aulor och korridorer, säger Sillman.

Svårt ha snabbare tidtabell enligt kommunen

Lari Sirén som är tf. samhällsdirektör svarar på Yle Östnylands frågor om tidtabellen kring Söderkulla skola.

”2021 godkände fullmäktige projektplanen för nybygget, men man ansåg att det blev för dyrt och i den senaste budgetbehandlingen beslöt fullmäktige att uppdatera planen”, skriver Sirén per e-post.

Tanken är att omvärdera byggnadens storlek och sänka kostnaderna. Uppdateringen av projektplanen ska bli klar under hösten.

”Efter det kan man ta beslut om att genomföra projektet. Efter skedet med projektplanen kommer planeringsskedet där man gör upp detaljerade planer för byggandet. Byggplaneringen är en bred helhet och med konkurrensutsättningar tar det åtminstone ett drygt år att få det klart”, skriver Sirén.

Ett annat stort projekt på campusområdet är Miilis nya idrottshall. Byggandet av den börjar 2025 och enligt Sirén vill man inte ha båda byggprojekten i gång samtidigt.

”Med tanke på de här sakerna så anser jag att den planerade tidtabellen för Söderkulla skola (byggstart 2026, reds. anm.) är tämligen snabb”, skriver Sirén.