Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ryssland har byggt stora hallar för krigsmateriel nära finska gränsen – se Yles satellitbilder

Ryssland har byggt stora hallar nära garnisonen i Alakurtti och invid depån i Petrozavodsk, avslöjar Yle. Där förvarar och servar de militär utrustning. Samtidigt har mer utrustning flyttats från Petrozavodsk till fronten i kriget mot Ukraina.

Uppdaterad 13.09.2023 12:58.

Mitt i ödemarken har det på kort tid rests tre stora byggnader. De används av den ryska arktiska brigaden.

Byggnaderna hör till garnisonen i Alakurtti som ligger bara 50 kilometer från den finska gränsen, i höjd med Salla.

Satellitbilder som Yle Uutiset har skaffat visar att Ryssland också har byggt en ny hall i Petrozavodsk på ett område där det från förut finns krigsmateriel.

De här förändringarna har inte tidigare nämnts i offentligheten.

Första ryska satsningarna nära Finland på en tid

Byggprojekten är det första konkreta tecknet på att Ryssland har börjat satsa på militära anläggningar nära den finska gränsen igen.

De här brigaderna på andra sidan gränsen har inte utvecklats på många år.

Hittills har Ryssland främst samlat ihop trupper från de områden som ligger nära den finska gränsen, till sitt anfallskrig i Ukraina. Yle avslöjade sommaren 2022 att en hel stridsgrupp från Alakurtti hade skickats till kriget.

I satellitbilder i den här artikeln ser du hurdana de nya byggnaderna i Alakurtti och Petrozavodsk är.

På de här två bilderna här nedanför ser du hur Ryssland först byggde två hallar för krigsmateriel i Alakurtti. Du ser förändringen genom att flytta på strecket i mitten.

Satelliittikuva alueesta joka näyttää työmaalta.
Satelliittikuva alueesta joka näyttää työmaalta.
Jämförelse av två bilder: Airbus 21.10.2022 och 7.8.2023
Bilder: Planet Labs (vänster), Planet Labs (höger)

Yle har tittat på flera satellitbilder från militärbasen, tagna den här sommaren. De visar att byggnaderna restes från grunden till taklagshöjd på en dag.

Den första hallen byggdes den 9 juli och den andra den 28 juli.

På en ny satellitbild syns dessutom en tredje liknande byggnad. Den restes den 11 augusti, också på en dag.

Huonolaatuinen satelliittikuva johon on ympyröity kolme rakennusta.
Bildtext Bilden från Alakurtti (27.8) är i ganska låg upplösning, men man ser de nya hallarna på området som är i den röda cirkeln. Bildkälla: Planet labs.

Snabb byggtakt

Den snabba byggtakten tyder på en ny byggmetod. På en lätt metallram fästs ett starkt plastförsett tygtak, berättar Marko Eklund som är militärexpert, specialiserad på Ryssland.

– Det här är första gången som den här byggmetoden veterligen har använts i norr. Uppenbarligen klarar materialet av sträng kyla, säger han.

Eklund, som är major i avsked, har jobbat för Finlands militära underrättelse och följt Rysslands väpnade styrkor i mer än 20 år.

Ryssland använde samma byggmetod redan på 2010-talet då landet snabbt grundade nya brigader nära Ukrainas gräns.

På bilderna här nedanför kan du se hur hallarna ser ut från utsidan och inuti, i Rostov nära Ukraina. Bilderna har publicerats på sociala medier av den kända ryska krigsbloggaren och tidigare officeren Igor Girkin. Den övre bilden publicerades i april 2018 och den nedre i februari 2018.

Mustia isoja halleja, joita ympäröi verkkoaita lumisen maiseman keskellä.
Kuvassa metallirankainen kattorakenne hallissa ja rakennuksen sisällä sotilasajoneuvoja.
Bild: Kuvakaappauksia viestipalvelu X:stä

Eklund uppskattar att de nya hallarna i Alakurtti är drygt 100 meter långa och cirka 25 meter breda. De har alltså en yta på närmare 2 500 kvadratmeter.

Han nämner att det i en hall ryms en bataljons alla stridsfordon utmärkt, vilket i det här fallet innebär ungefär 40 stycken MT-LB-trupptransportfordon.

På västra sidan av de nya hallarna syns rektangulära ljusa områden som troligen är byggnadsgrunder. De har ändå funnits där ända sedan år 2017.

Enligt Eklund handlar det om byggprojekt som i tiderna avbröts, vilket är mycket vanligt i Ryssland.

Troligen hade man tänkt bygga traditionella materielhallar här, men den nya halltekniken har gjort det onödigt.

– Den nya byggnadstypen är betydligt billigare än att bygga en hall av plåt och betong, uppskattar Eklund.

Karta
Bild: Ilkka Kemppinen / Yle

Ryssland har placerat ungefär 2 000 soldater i Alakurtti brigad.

Åtminstone en tredjedel av dem, eller kanske så mycket som hälften av dem, har skickats till Ukraina för att kriga. I brigaden finns den 80:e arktiska motoriserade infanteribrigaden.

Brigaden är utbildad att verka i det arktiska områdets mörker och kyla. Där finns bepansrade trupptransportfordon, men inga stridsvagnar.

I de nya hallarna ryms bara en del av militärbasens utrustning. Den befinner sig nu till största delen under bar himmel.

Om områdets trupper utökas – såsom Rysslands ledning vill – skulle nya hallar kunna byggas mycket snabbt vid behov.

Soldaterna från Alakurtti har lidit förluster i Ukraina.

I juni anföll Ukraina brigadens kommandoplats nära fronten, men det har inte berättats desto noggrannare hur stora skador det ledde till.

En hall byggdes i Petrozavodsk

Yle hittade också satellitbilder på ett annat stort byggobjekt invid depån i Petrozavodsk.

Här förvarar Ryssland en hel del materiel nära den finska gränsen.

Bland depåns artilleripjäser och pansarvagnar restes i början av juli en stor hall med sadeltak. Troligen byggdes den med en liknande metod som de nya hallarna i Alakurtti. Här är läget före bygget.

Här syns den färdiga hallen.

Eklund uppskattar att hallen är 50 x 25 meter stor – alltså cirka 1 250 kvadratmeter. Det skulle till exempel kunna rymmas ett femtiotal pansarfordon här.

Hallen i Petrozavodsk används troligen för att man ska kunna serva militärmateriel där.

Eklund uppskattar att depåns viktigaste uppgift för tillfället är att iståndsätta utrustning och sända den till kriget i Ukraina.

I Petrozavodsk förvaras många trupptransportfordon, pansarfordon och artilleripjäser. Största delen av utrustningen förvaras under bar himmel.

Därför kan man lättare se vad som sker här än på många andra militära anläggningar. Den utrustning som finns här skulle kunna räcka till för minst en motoriserad brigad på 4 000 soldater.

satellitbild.
Bild: Google Earth / Airbus

Mer än 100 kanoner till fronten

Utrustningen i Petrozavodsk är mycket gammal, och det finns inga garantier för att den går att återställa i tidigare skick.

Den har samlats ihop från områdets truppförband som lades ned efter att Sovjetunionen upplöstes på 1990-talet.

Eftersom kriget i Ukraina fortsätter och Ryssland har förlorat en hel del nyare utrustning där, så har Ryssland varit tvungen att börja använda också äldre utrustning.


Följande satellitbild som är tagen den 18 juni visar enligt Eklund hur militärmateriel lastas på öppna tågvagnar. Det handlar uppenbarligen om pansarhaubitsar av modell 2S3 Akatsija.

Eklund har med hjälp av satellitbilderna räknat ut att mängden artilleripjäser i depån i Petrozavodsk har minskat stadigt.

Från och med våren 2022 har området förlorat tiotals pjäser – de flesta i år.

Eftersom det fanns 12–18 kanoner i vart och ett av de förvarade batterierna betyder det att långt över hundra kanoner redan har förts till kriget, beräknar Eklund.

Satelliittikuva Venäjän asevoimien kalustovarastosta Petroskoissa. Kuvaan on rajattu se alue,  josta Venäjä on myöhemmin siirtänyt pois tykistöaseita.
Satelliittikuva sotilaskaluston variskosta.
Jämförelse av två bilder
Bilder: Google Earth / Maxar Technologies (vänster), Planet Labs (höger)


Yle har på basis av satellitbilder följt läget vid flera andra militärbaser som finns i Ryssland, nära den finska gränsen. Det syns inga avsevärda permanenta förändringar där.

Förra hösten var Yle först med att rapportera hur luftvärnsutrustning som skyddade S:t Petersburg hade flyttats till krigsområdet.

Ryssland motiverar förstärkningen av styrkorna med hotet från väst

Ryssland har upprepade gånger hotat att svara på Finlands och Sveriges Natomedlemskap på något sätt.

I december i fjol sa Rysslands försvarsminister Sergej Shoigu att Ryssland planerar förstärka sina väpnade styrkor nära den finska gränsen. Han påminde om planerna igen förra månaden.

Hittills har man inte sett tecken på sådana här förstärkningar.

Kan bygget av hallarna handla om att Ryssland gradvis går från avsikt till handling? Forskaren, docenten i krigsvetenskap, Ilmari Käihkö säger att det inte är aktuellt nu.

– Ryssland har inget att sätta in här vid östgränsen. Snarare kommer utrustning från östgränsen att användas någon annanstans, och Ukraina är destination nummer ett, säger Käihkö per telefon till Yle.

Enligt Käihkö har Ryssland inte alls tillräckligt med män och utrustning för att genomföra försvarsminister Sergej Sjojgus planer på att stärka styrkorna mot Finland – så länge kriget i Ukraina fortsätter så häftigt som det är nu.

– Sjojgus hot är bara hot, kommenterar Käihkö.

Ryssland har inget att sätta in vid östgränsen – snarare kommer utrustning från östgränsen att användas någon annanstans, och Ukraina är destination nummer ett

Ilmari Käihkö, krigsvetare

Yle skickade Käihkö färska satellitbilder på Rysslands nya hallar i Alakurtti och Petrozavodsk.

Enligt Käihkös uppfattning är det troligt att hallarna kommer användas för att rusta upp utrustning för kriget i Ukraina, och de är inte viktiga med tanke på Finlands säkerhet.

– Det finns åtminstone ingen anledning att Finland skulle vidta några omedelbara åtgärder utifrån den här informationen, säger Käihkö.

Han bedömer också att den finska militära underrättelsetjänsten är väl informerad om förändringar på ryska anläggningar som ligger nära gränsen.

Mera: Försvarsminister Häkkänen: De ryska hallarna nära gränsen inget hot mot Finland

Antti Häkkänen.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel Venäjä on rakentanut Suomen rajan lähelle isoja halleja sotakalustolle – katso Ylen satelliittikuvat skriven av Mika Mäkeläinen i samarbete med Ilkka Kemppainen och Mikko Pohja. Översättning och bearbetning till svenska: Niklas Fagerström.

Rättelse 11.9 klockan 16:47: Två av bildkällorna har rättats, källan till satellitbilden från Alakurtti är Airbus, inte Planet Labs. Den nyaste bilden från Alakurtti är tagen 27.8.2023, inte 28.8.2023 som det stod tidigare i artikeln.

Rättelse 13.9 klockan 12:53: En bildkälla har rättats, källan till bilden från Petrozavodsk är Airbus, inte Planet Labs.