Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bristen på psykiatrer blir bara värre: ”Det råder en säljarens marknad”

Lasten psykiatrisen osaston ulkoilualue Vaasan keskussairaalan H-talossa.
Bildtext Barnpsykiatrins motionsområde på Vasa centralsjukhus.
Bild: Anna Wikman / Yle

Österbottens välfärdsområde skulle direkt kunna anställa 10 psykiatrer. Men psykiatrerna trivs bättre på den privata sidan där lönen är högre.

Det råder skriande brist på psykiatrer i tjänsteförhållande i Finland.

I Österbotten säger chefsöverläkare Peter Nieminen att man direkt kunde anställa 10 psykiatrer, om det bara vore möjligt. Behovet finns på både finska och svenska.

På vuxensidan har man i dagsläget endast en psykiater i tjänsteförhållande. Hen jobbar på båda språken.

– Vi ersätter med köptjänster, säger Nieminen.

Säljarens marknad

Psykiatrerna väljer att jobba inom den privata sektorn och som ett resultat finns det områden i Finland där hela psykiatrin sköts via köptjänster.

I Österbotten köper välfärdsområdet tjänsterna från företag och också direkt från läkarna med konsultavtal. Med konsultavtal säljer läkaren sin arbetsinsats för en viss timtaxa.

– Det råder en säljarens marknad just nu inom psykiatrin, konstaterar Nieminen.

Man i 50-60-årsåldern står framför en dörr och en tegelvägg och tittar in i kameran.
Bildtext Peter Nieminen.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Det som gör läget än mer problematiskt är att det endast är en läkare i tjänsteförhållande som kan fatta beslut om tvångsvård.

Psykiatrer som jobbar via köptjänster gör det enligt egna önskemål och får betydligt mer betalt än de som jobbar inom det offentliga. Det här gör förstås att det går åt mer pengar för välfärdsområdet.

Men man får så lov att använda sig av köptjänster, eftersom alternativet att anställa för högre lön än den nuvarande inte anses möjligt.

– Om vi förbinder oss till en hög lönenivå så är vi gifta med den. Det måste råda rättvisa mot andra läkare och specialiteter, säger Nieminen.

För lite tid och för mycket rapportskrivande på offentliga sidan

Men läget med brist inom psykiatrin är givetvis inget nytt fenomen i Österbotten. På gamla Vasa centralsjukhus område har man i många år lappat med köptjänster.

Erika Jääskeläinen är vice ordförande för Psykiaterföreningen i Finland. Hon menar att köptjänsterna är en följd av, inte en orsak till, bristen på psykiatrer inom det offentliga.

– En tydlig orsak till situationen är en för stor arbetsbörda och den stress som uppstår när man inte kan vårda sina klienter så bra som man önskar, säger Jääskeläinen.

Det finns alltför lite tid per patient, säger Jääskeläinen, och på den offentliga sidan är det också mycket rapportskrivande och utlåtanden.

Jääskeläinen har bevittnat hur psykiatrer flytt fältet från Uleåborgs universitetssjukhus område och börjat jobba på annat håll.

Bristen på psykiatrer kommer att vara ännu större om 10 år.

– Nya utbildas inte i samma takt som nuvarande går i pension, säger Jääskeläinen.

Hon beskriver det som en kris för den mentala hälsan.

Artikeln är en översättning av Psykiatrit karkaavat yrityksiin ja myyvät osaamistaan isolla rahalla julkiselle puolelle – taustalla liian suuri työmäärä, sanoo alan edustaja